Štatistické zisťovanie

Január 2010 / Prečítané 1285 krát
   Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje,že uskutočňuje výberové zisťovanie o výdavkoch a príjmoch súkromných domácností – štatistiku rodinných účtov. Cieľom tohto zisťovania je získať informácie o hospodárení domácností, ktoré sú využívané predovšetkým na analýzy životnej úrovne.
   V roku 2010 na Slovensku bude do zisťovania zaradených 6208 domácností, medzi nimi aj domácnosti v meste Pezinok. Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR – pracovisko Bratislava, ktorý je povinný sa v domácnostiach preukázať osobitným poverením spolu so služobným preukazom. Všetky informácie, ktoré mu v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a za ich ochranu zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
 
(mš)

Ohodnoťte článok: