Vianoce v Grinave

Január 2010 / Prečítané 1141 krát
   Ani sme sa nenazdali a prišli najkrajšie sviatky roka – Vianoce, ktoré charakterizuje ľudskosť. Ľudskosť je rozmerom srdca. Presahuje priestor a čas. Je šťastím a zázračným darom.
   Jedným z týchto darov bola i pozvánka na stretnutie Grinavčanov pri vianočnom stromčeku, ktoré organizovala občianska iniciatíva a poslanci za túto miestnu časť. Predvianočnú atmosféru navodil rozsvietený vianočný stromček. Mikuláš s čertom rozdávali deťom darčeky, spevácka skupina Jajoba spievala koledy, deti z materskej a základnej školy recitovali a spievali a dychová hudba Grinavanka hrala vianočné melódie. Na stoloch rozvoniavala kapustnica, varené víno a čaj.
   Táto vianočná nálada pokračovala aj na Štedrý deň, keď dievčatá zo speváckej skupiny Breza spievali po domoch vianočné koledy a pred polnočnou omšou na ulici znel zvuk trúbky Jožka Krajčoviča s melódiou najkrajšej a dojímavej vianočnej piesne Tichá noc. Uskutočnilo sa tiež vianočné posedenie seniorov a návštevy pripútaných na lôžku, ktorým odovzdali darčeky.
   Tieto krásne chvíle čara Vianoc pripravili naši obetaví spoluobčania, ktorým nechýba ochota ľudí spájať a napĺňať láskou a radosťou. Lewis Carroll na túto tému napísal: Jedno z najkrajších a najväčších tajomstiev života je, že len to, čo robíme pre druhých naozaj za niečo stojí. Za všetko úprimne ďakujeme.
 
Rozália Šmahovská
 

Ohodnoťte článok: