O nás bez nás – na pokračovanie

Január 2010 / Prečítané 1171 krát
  Členovia Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu na svojom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo v predvianočnom čase v Modre, iniciovali podnet adresovaný novému predsedovi BSK Pavlovi Frešovi. Požiadali ho, aby v pripravovanom novom územnom pláne Bratislavského kraja bola skládka odpadov v pezinskej Novej jame zaradená do ÚP ako skládka regionálneho charakteru. S predsedom BSK sa v tejto veci stretli aj osobne v piatok 15. januára, dve hodiny predtým, ako sa Pavol Frešo stretol s primátorom Pezinka Oliverom Solgom. Na stretnutí predseda BSK starostom pripomenul svoj dlhotrvajúci odpor voči skládke v Pezinku, ktorý opakovane prezentoval aj ako poslanec Národnej rady. Upozornil ich tiež na skutočnosť, že o skládke majú v prvom rade rozhodovať obyvatelia Pezinka a vedenie mesta na čele s primátorom. V tomto duchu zazneli argumenty jednej i druhej strany aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu.
   K celej kauze sa vyjadril aj primátor Pezinka Oliver Solga: „Dosť dobre nechápem primátora Svätého Jura a niekoľkých starostov okolitých obcí a ich nekompetentnú aktivitu, ktorou chcú inému mestu a jeho obyvateľom nanútiť skládku odpadov, ktorú údajne oni nevyhnutne potrebujú. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by sme my, Pezinčania, žiadali v ich obci postaviť napr. kafilériu alebo spaľovňu, a to len preto, že by nám to vyhovovalo. Na druhej strane som rád, že Modra, Limbach a niektoré ďalšie obce odmietli ponuky prevádzkovateľa skládky, a to až do definitívneho rozhodnutia štátnych orgánov. Svätý Jur, Viničné a Slovenský Grob na takéto rozhodnutie nečakali, a tak neakceptujú rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodol o začatí nového schvaľovacieho procesu s tým, že ten predchádzajúci bol nezákonný.
Chcem tiež pripomenúť istý druh prirodzenej solidarity, ktorá by medzi samosprávami mala fungovať, pretože v podobnej situácii zlých rozhodnutí štátnych inštitúcií sa môžu ocitnúť v budúcnosti ich občania a ony samy.
  Ako podpredseda komisie , ktorá bude nový územný plán BSK pripravovať, urobím všetko pre to, aby sa Nová jama nedostala do spomínaného územného plánu a nestala sa skládkou pre Bratislavu a široké okolie.”
 
(ra)

Ohodnoťte článok: