Mesto Pezinok pripravuje predaj

Január 2010 / Prečítané 1316 krát
MESTO PEZINOK
V ROKU 2010 PRIPRAVUJE NA PREDAJ
 
- rodinný dom s. č. 1647 Za dráhou 19 v Pezinku s pozemkami vo výmere 3.202 m2
- pozemky na ulici Za dráhou, parc. č. 2875 zast. plochy a nádvoria, parc. č. 2876/1 záhrada, spolu vo výmere 1.750 m2
- administratívnu budovu na ulici M. R. Štefánika 10 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov
- 2 garáže s pozemkami na Trnavskej ulici v Pezinku
- nehnuteľnosť na Cajlanskej 103 v Pezinku, stavba s.č. 1820


   Podmienky obchodných verejných súťaží budú schvaľované v MsZ v Pezinku. Bližšie informácie poskytne majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk ).

Ohodnoťte článok: