Uznanie pre publikáciu Mestského múzea

December 2009 / Prečítané 1317 krát
   Vo štvrtok 3. decembra sa v Martine uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 6. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2009 o najlepšiu kroniku, monografiu a kultúrnohistorický materiál obce a mesta. Súťaž zorganizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom, Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou a ďalšími odbornými inštitúciami. Súťažné materiály posudzovala 16 členná odborná porota a medzi viac ako 200 zaslanými titulmi zaujala aj publikácia Mestského múzea v Pezinku Bránami mesta – Životopis starého domu. Kniha autorov P. Pospechovej a P. Wittgrúbera získala čestné uznanie v kategórii kultúrnohistorická publikácia o kultúrnom dedičstve mesta a regiónu. Prostredníctvom grafického štúdia Impalex Jely Pálešovej mal Pezinok v súťaži až trojnásobné zastúpenie. Okrem zmienenej práce Mestského múzea aj v podobe reprezentatívnej knihy Pezinok 1208 – 2008 a monografie Bernolákovo – dejiny obce, ktorá sa stala víťazom kategórie vedeckopopularizačná monografia.
 
(pp)
 

Ohodnoťte článok: