Pozrite si múzejné okienko

December 2009 / Prečítané 1260 krát
   Malokarpatské múzeum započalo tohto roku projekt s názvom Múzejné okienko. Projekt je určený pre širokú verejnosť, obyvateľov Pezinka ako aj návštevníkov nášho mesta. Cieľom projektu je informovanie verejnosti o významných sviatkoch, výročných udalostiach, či známych osobnostiach Malokarpatského regiónu. Prostredníctvom cytilightu, umiestneného pred budovou múzea na ulici M. R. Štefánika, za výraznej podpory mesta a primátora Mgr. Olivera Solgu tak od novembra 2009 múzeum poskytuje občanom stručné fakty podchycujúce význačné dni. Tieto údaje sú popri písomnej informácii doplnené o množstvo príslušného obrazového materiálu, či dokreslené predmetmi, ktoré spolu dotvárajú jednotný kompaktný celok. Snahou Malokarpatského múzea je pomocou netradičnej inštalácie zaujať okoloidúceho diváka, oboznámiť ho nielen s faktami tejktorej udalosti, ale vizuálnym prevedeným upútať jeho pozornosť.
   V novembri si tak vďaka rozbehnutému projektu Múzejného okienka mohli mnohí Pezinčania všimnúť pripomienku venovanú 20. výročiu 17. novembra, či aktuálne v dnešných dňoch zmienku o Advente a adventných sviatkoch.