Príďte si zašportovať na Štefanský turnaj

December 2009 / Prečítané 1151 krát
   Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku v Pezinku usporiada 4. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise o putovný pohár mesta Pezinok pod záštitou primátora Olivera Solgu. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. decembra v telocvični a v stolnotenisovej hale ZŠ Na bielenisku.
   Podľa časového plánu prezentácia bude od 7.30 do 8.30, rozlosovanie 8.30 – 9.30, otvorenie súťaží o 9.30 h. Štartovať môžu registrovaní, neregistrovaní a rekreační hráči v týchto kategóriách: A – registrovaní (hráči všetkých líg), B – registrovaní, ktorí nepostúpia zo základných skupín z prvej kategórie, C – neregistrovaní, D – telesne postihnutí, E – starší žiaci a dorast (nar. 1992 a mladší), F – najmladší a mladší žiaci (nar. 1997 a mladší). Vo všetkých kategóriách sa hrá len súťaž dvojhier. Štartovné: 3,5 € (zahrňuje občerstvenie – párky + nealko). Hráči umiestnení na 1. - 3. mieste získajú diplomy, medaile, darčekové balíčky, poháre, mená víťazov v kat. A a C budú vyryté do putovných pohárov. Bližšie informácie: P. Alexy, tel. 0907 755 416.