Mesto na podporu futbalu

December 2009 / Prečítané 1221 krát
   Minulé mesiace sa niesli aj v znamení rokovaní o obnovení alebo uzatvorení zmlúv s jednotlivými športovými klubmi. Išlo o futbalové oddiely v Grinave, na Cajle a rokovania boli aj s PŠC a VTC v Pezinku. Zároveň boli obnovené a zrevidované štatúty a prevádzkové poriadky týchto klubov a jednotlivých štadiónov a športovísk. Športový areál na Komenského ulici si rozdelili a zobrali do dlhodobého prenájmu a správy Volejbalový a tenisový klub a Pezinský športový klub – futbalový oddiel. Výsledkom rokovaní bolo sprehľadnenie a zefektívnenie výkonných, organizačných i ekonomických podmienok fungovania klubov vo vzťahu k Mestu a doterajšiemu správcovi areálu – Mestskému podniku služieb.
   Mesto Pezinok, ktoré na rokovaniach zastupoval primátor, deklarovalo že chce i naďalej všemožne podporovať rozvoj športu v meste a to nielen každoročným udeľovaním „grantov“, ale aj opravami a údržbou svojho majetku, teda budov, oplotenia a plôch. V tomto roku preto uvoľnilo na opravu futbalového štadióna na Komenského ulici vyše 30 tisíc eur, ďalších vyše 10 tis. eur dostal klub na činnosť a približne za 28 tis. eur boli uhradené náklady na prevádzku a energie. Mesto v budúcom roku ráta pre PŠC s približne rovnakými sumami na podporu futbalu, pričom zároveň podporí aj futbalové kluby v Grinave a na Cajle.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: