Pokuta za spaľovanie drevnej hmoty

December 2009 / Prečítané 1523 krát
  Už v minulých číslach nášho mesačníka sme informovali, že mesto Pezinok dostalo od Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku pokutu 10 tisíc euro za spaľovanie haluzoviny a révoviny na mestskom pozemku v Dolnej tehelni. Mesto argumentovalo, že malo povolenie od Hasičského a záchranného zboru, ktorý určuje podmienky spaľovania. Žiaľ, je realitou, že tieto dva zákony sú postavené proti sebe na našu obhajobu treba však uviesť, že rovnako ako Pezinok postupovali a postupujú aj iné mestá (Vysoké Tatry, Prešov, Trenčín) a im pokuta vyrubená nebola.
   Mesto spaľovalo drevnú hmotu za dodržiavania všetkých bezpečnostných protipožiarnych predpisov. K spaľovaniu sme pristúpili aj preto, že likvidácia štiepkovaním by stála viac ako 20 tisíc eur (600 tisíc korún). Podľa slov primátora je zarážajúca výška pokuty, ktorá je nad hranicou viac ako polovice zákonom stanovenej sumy a tiež neboli zohľadnené žiadne poľahčujúce okolnosti (napr. že sa jednalo najmä o odpad vyprodukovaný a uložený sem obyvateľmi). Absurdné je aj to, že pokutu vyrubil štátny úrad, ktorý sídli v mestskej budove a za prenajaté priestory platí sotva tretinový nájom.
   Keďže mestské zastupiteľstvo schválilo predaj predmetného pozemku, muselo Mesto prikročiť k následnej likvidácii zbytkov drevnej hmoty štiepkovaním, ktorá bude stáť približne 5 tisíc eur.
(ra)
 

Ohodnoťte článok: