Pezinok – mesto bez bariér

December 2009 / Prečítané 1409 krát
   Na jeseň tohto roku sa v Pezinku úspešne rozbehol spoločný projekt Občianskeho združenia 5P, mesta Pezinok a REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie s názvom „Mesto bez bariér“. Jeho cieľom je napomôcť zrušeniu viacerých bariér v meste a tak aj integráciu zdravotne ťažko postihnutých občanov do spoločnosti. Tí majú prirodzene snahu zvládnuť čo najviac vecí sami bez toho, aby zaťažovali svoje okolie. Svoje byty či domy väčšinou majú prispôsobené vlastným potrebám, ísť však na vychádzku, do kina, zabaviť sa do spoločnosti, navštíviť nejaký úrad, obchod či kostol je už pre nich veľkým problémom. Bariéry sú, žiaľ, stále na každom kroku. A netýkajú sa len ZŤP občanov, ale napríklad aj mamičiek s kočíkmi či starších invalidných občanov s pohybovými problémami. Nositeľom myšlienky projektu je Lajo Slimák z OZ 5P, ktorý predstavil plánované aktivity verejnosti prvýkrát na podujatí Náš deň organizovanom mestom Pezinok pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých. Spolupráca vyššie uvedených troch subjektov už priniesla svoje ovocie v podobe dvoch nových bezbariérových prístupov – drevených nájazdových plošín do Dolného kostola a Malej sály v Dome kultúry, ktoré boli osadené začiatkom decembra 2009. Finančne ich vybudovanie podporilo OZ 5P a REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v rámci svojho projektu Klub darcov, do ktorého venovala firma DISI – Development In Slovak Investments, s.r.o. Pezinok peniaze účelovo viazané na odstraňovanie bariér v meste Pezinok.
   V blízkej budúcnosti vytvorí OZ 5P a Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Pezinok v spolupráci s miestnym zväzom invalidov adresár vozíčkarov a ZŤP občanov z Pezinka. Tí z nich, ktorí prejavia záujem podieľať sa na realizácii projektu, budú pomáhať pri výbere najväčších bariér vo svojom okolí. Označené bariéry sa potom budú konzultovať so Stavebným úradom a na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a finančných možností budú postupne odstraňované.
   Prispieť k tomu, aby bol Pezinok bez bariér, môže každý z nás už na blížiacich sa Vianočných trhoch. V piatok 18. decembra od 15.00 bude totiž nadácia REVIA organizovať tradičný Charitatívny bazár a výťažok z predaja vianočných dobrôt bude určený práve na účel likvidácie bariér v Pezinku.
   Ak vás projekt zaujal a chcete sa akýmkoľvek spôsobom zapojiť či podporiť projekt, môžete využiť niektorý z nasledovných kontaktov:
   Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Pezinok, Mgr. Renata Minarovičová, 033 6901 130, reata.minarovicova@msupezinok.sk
   5P, občianske združenie, Lajo Slimák, Bratislavská 92, Pezinok, 033 642 31 79, 0905 239 409, 0904 155 528, oz5p@centrum.sk , č. účtu: Tatrabanka: 2662740023 /1100.
 
(ZS)
 

Ohodnoťte článok: