Slávnostná akadémia zdravotne postihnutých

December 2009 / Prečítané 2460 krát
Ocenenie preberá Anna Nogová   Začiatkom decembra sa pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých už po siedmykrát uskutočnila slávnostná akadémia NÁŠ DEŇ. Toto podujatie, ktorého hlavným organizátorom je Mesto Pezinok, má za cieľ poukázať na život telesne a duševne postihnutých, ich záujmy, radosti i starosti, a je to tiež príležitosť poďakovať sa všetkým tým, ktorí sa o hendikepovaných spoluobčanov obetavo starajú.

Ocenenie preberá Anna Nogová

   V prvej časti programu sa prítomným prihovoril primátor mesta Oliver Solga. Informoval tiež o aktivitách mesta, ktoré sa robia v prospech zdravotne postihnutých. Potom bol premietnutý dokumentárny film TV Pezinok o problémoch vozíčkarov pri zdolávaní bariér, ktoré im bránia v pohybe na komunikáciách a v prístupe do verejných budov – úradov, obchodov, Účinkujúce deti zo Spoločnej základnej školypohostinských a zábavných zariadení a i. V rámci kultúrneho programu vystúpili Folklórne divadlo Radosť, tanečná skupina Hany z CVČ a deti zo Spojenej základnej školy, Komenského ul..

Účinkujúce deti zo Spoločnej základnej školy


   V závere akadémie ocenili ľudí, ktorí sa príkladne starajú o zdravotne postihnutých občanov.
Ocenenie Náš človek v tomto roku prevzali:
   Katarína Vršková – venuje sa výchove a vzdelávaniu žiakov viac ako 33 rokov. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti odovzdáva deťom s mentálnym postihnutím ako Katarína Vrškovávychovávateľka v Školskom klube detí pri Spojenej škole v Pezinku. Svoje skúsenosti odovzdáva svojim kolegom ako dlhoročná vedúca metodického združenia školského klubu detí.
   Anna Nogová – venuje sa dobrovoľníckej práci pre Zväz diabetikov Slovenska už od založenia Základnej organizácie v Pezinku. Je spoluautorkou rôznych rekondičných pobytov pre členov ZDS.
   Napomáha pri osvete a aktívnym prístupom rozširuje členskú základňu organizácie.
   Božena Krajčíriková Božena Krajčíriková – ako úplne nevidiaca sa zapája do spoločenského života mnohými aktivitami v rámci rôznych spolkov a združení. Okrem bohatých dobrovoľníckych aktivít má vo svojom rodinnom dome zriadený vlastný masérsky salón.
   Ocenenia za Mesto Pezinok odovzdali Mgr. Renáta Minarovičová a Ing. Zuzana Somorovská.
Sprievodným podujatím bolo meranie hladiny cukru v krvi a meranie tlaku, ktoré zabezpečili členovia Miestnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska.
   Program moderoval Lajo Slimák.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: