Marihuana nie je iba cigaretka

December 2009 / Prečítané 1626 krát
STOP DROGÁM !

   Marihuana, ktorá je pri prvých kontaktoch najčastejšie distribuovanou drogou medzi mladými, býva „podradnejšia“, nemá taký obsah THC ako tá kvalitná. Preto väčšina konzumentov oponuje, že to, čo uvádzajú iné zdroje (polícia, lekári a pod.) nie je pravda. Práve táto skutočnosť vyhovuje dílerom, aby postupne získavali čoraz väčšie množstvo konzumentov najmä medzi mladistvými. Až následne je ponúkaná silnejšia marihuana, prípadne iné tvrdšie drogy.
   Na marihuanu vzniká najprv psychická závislosť. Ale ani tá nie je zanedbateľná, nakoľko spôsobuje postupne stratu krátkodobej pamäti, ochudobnenie slovnej zásoby, zníženie IQ, nezáujem o vlastnú budúcnosť a zvlášť typický pre užívateľa je konzumný štýl života. Uzavretie sa do marihuanovej partie má za následok úpadok až stratu osobnosti konzumenta, čo následne prerastá do fyzickej závislosti. Potom nasleduje postupné zhoršovanie zdravotného stavu, prechod na tvrdé drogy a páchanie rôznej trestnej činnosti . Výnimkou nie je ani psychické a fyzické napádanie rodičov.
   Negatívne účinky v zdravotnom stave konzumentov marihuany sa prejavia podľa toho, aký obsah THC majú jednotlivé dávky tejto drogy, ďalej v závislosti od intenzity jej konzumácie a zdravotného stavu užívateľa drogy.
   Najviac ohrozené skupiny sú deti, mladiství a osoby, ktoré majú oslabený imunitný systém, diabetici, osoby s oslabeným srdcovocievnym systémom, poruchami krvného tlaku a pod.
   Nebezpečné sú aj kombinácie s inými drogami, a taktiež kombinácia marihuany s alkoholom.
 
(ms)

Ohodnoťte článok: