Zaujímavá beseda

December 2009 / Prečítané 1444 krát
   V Klube dôchodcov na Hrnčiarskej ulici sa uskutočnila beseda s vrchným inšpektorom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a lektorom z oblasti požiarnej ochrany Petrom Roncom a koordinátorom Akadémie tretieho veku v Pezinku Doc. Ing. Viktorom Wittlingerom, Csc.
   V prvej časti besedy P.Ronec informoval prítomných o ochrane pred požiarmi a histórii hasičstva. Pripomenul tiež významné výročie – 135 rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Taktiež bol uvedený audiovizuálny program o vývoji požiarnej ochrany u nás i vo svete.
   V druhej časti besedy V. Wittlinger informoval o činnosti Akadémie tretieho veku a o plánoch do budúcnosti. Na záver zaujímavej besedy sa rozvinula živá diskusia a obaja lektori odpovedali na otázky poslucháčov .
 
(pr)

Ohodnoťte článok: