List ZO SZTP šéfredaktorovi a jeho odpoveď

December 2009 / Prečítané 1570 krát
   V mene rady, členov ZO SZTP č. 123 a občanov mesta Pezinok vyslovujeme nespokojnosť s formou uverejnenia článku o Posedení pri hudbe v č. 11/2009.
   Naša ZO SZTP Vám dodala príspevok o akcii včas a požiadala o uverejnenie celého znenia príspevku. Vy ste rozhodli, že o posedení budete informovať, ale neuviedli ste menovite nikoho, kto nám túto akciu pomohol zorganizovať.
   Už aj v minulosti sa stávalo, že ste nám článok o Posedení pri hudbe neuverejnili celý. Chýbali mená tých, ktorí nám Posedenie pomohli zorganizovať. Váš argument bol vždy ten, že sa tam mená nezmestili, vraj kvôli nedostatku miesta.
   Vieme, že máte právo príspevky krátiť, redakčne upraviť alebo aj príspevok neuverejniť. Ako členovia ZO a občania mesta Pezinok máme právo sa tiež vyjadriť k práci šéfredaktora mesačníka Pezinčan. Zastávame názor, že neuverejnenie mien všetkých, ktorí nám pomohli zorganizovať Posedenie pri hudbe, nebolo z nedostatku miesta.
   Čo tak uverejniť menšiu reklamu vedľa nášho článku, pridať mená a článok by bol kompletný. Ak to nešlo a musela byť, možno bolo riešenie na strane 8. Fotografie o Vinobraní 2009 sú pekné aj v č. 11, ale nezmestil by sa v dolnej časti strany aj náš celý článok o Posedení pri hudbe, ktorý by hovoril o aktuálnom dianí v meste Pezinok?
   Touto cestou Vás pán šéfredaktor vyzývame o uverejnenie tohto článku v č. 12 Pezinčana a o odpoveď rade, členom ZO a občanom mesta Pezinok na internetovom fóre www.pezinoknahlas.sk, prečo nebol náš článok uverejnený v celom rozsahu, t. j. prečo chýbajú mená tých, ktorí nám pomohli zorganizovať Posedenie pri hudbe.
Za ZO SZTP č.123 Pezinok, Predseda a podpredseda, Štefan Šutta a Jozef Veverka
 
Odpoveď šéfredaktora:

   Chcel by som vysvetliť dôvod prečo sme neuverejnili časť príspevku ZO SZTP o Posedení pri hudbe.
   Pred niekoľkýmiarokmi nám v redakcii začali pribúdať príspevky zo škôl, spoločenských organizácií, klubov a spolkov o jednorázových podujatiach (tanečné zábavy, plesy, karnevaly, posedenia) s poďakovaniami za ceny do tomboly a rôznych súťaží, s dlhočiznými zoznamami darcov, ktorí na tento účel organizátorom prispeli. Niektoré sme aj uverejnili, ale čitatelia nám to vytýkali, či nemáme čo iné dávať do novín. Dali sme im za pravdu, dlhé zoznamy firiem sú ozaj nezaujímavé a obsahom pre čitateľa „prázdne“. Rozhodli sme sa , že s týmto skončíme. Nech si usporiadatelia hľadajú inú formu poďakovania. Ešte sme sa dohodli, že pokiaľ bude niekto na takýchto prezentáciach sponzorov trvať, jedine formou inzercie, čo bude pri takomto príspevku uvedené.
   Toto sa začalo uplatňovať, organizátori to pochopili a ozaj našli vhodný spôsob, ako sa za drobné sponzorské dary do tomboly a súťaží odvďačiť. Niektorí poďakovali darcom priamo na podujatí, iní im napísali ďakovné listy.
   Jedinou organizáciou, ktorá sa s tým nevie po niekoľko rokov vysporiadať (aj napriek viacerým upozorneniam) je ZO SZTP. Dokumentuje to aj posledný príspevok do Pezinčana od tohto organizátora. Je v ňom pár riadkov o uskutočnenom podujatí (počet účastníkov, hostia, hudba, večera, poďakovanie za služby a za pomoc pri organizovaní) a nasleduje zoznam 80 sponzorov, ktorí dali ceny do tomboly. Zaberajú 50 tlačiarenských riadkov. Všetko ostatné sme uverejnili. Sponzorom sme poďakovali spoločne.
   To bol teda dôvod prečo sme neuverejnili celý príspevok. Som presvedčený, že väčšina čitateľov s nami súhlasí. Do redakcie dostávame pravidelne niekoľko titulov mestských a regionálnych novín, ktoré dosť pozorne sledujem a môžem povedať, že v žiadnych z nich som nenašiel zoznamy tombolových sponzorov.
   Ešte k dvom pripomienkam, ktoré sú v liste šéfredaktorovi. Čo sa týka inzercie len na vysvetlenie: túto musíme zabezpečovať, pretože nám to záväzne a v predpísanej výške stanovuje rozpočet mesta. A pokiaľ ide o fotografie z Vinobrania, tie mali byť už v minulom čísle, žiaľ, museli ustúpiť pred inzertnými materiálmi k regionálnym voľbám. Aj keď neskôr, predsa sme ich zaradili, lebo fotografie patria všeobecne k najsledovanejším materiálom v novinách a v tomto prípade sme predpokladali, že budú aj účinnou propagáciou najväčšieho podujatia v našom meste.
 
Milan Oravec
 

Ohodnoťte článok: