Stromy na cintorínoch odborne ošetrené

November 2009 / Prečítané 1150 krát
   V období od 2. septembra do 15. novembra t.r. sa realizovalo na cintorínoch v Pezinku, Grinave a na Cajle odborné ošetrenie 98 stromov. Pri ošetrovaní bol zohľadnený aktuálny stav drevín a odporúčania zo znaleckého posudku o zdravotnom stave porastov, ktorý vypracovala v roku 2008 Doc. Ing. Gabriela Juhásová, Csc.
   Ošetrovanie stromov sa vykonávalo prevažne pomocou špeciálnych stromolezeckých techník. Iba tak bolo možné náročné arboristické práce na stromoch, rastúcich medzi hrobmi, na miestach nedostupných mechanizmom, vykonať.
   Celkové náklady na realizované práce boli vyše 18 tisíc eur.
 
(OŽP)
 

Ohodnoťte článok: