Desaťkrát nižšie náklady za odpady pri jesennom upratovaní

November 2009 / Prečítané 1730 krát
      V minulom čísle sme informovali o novom spôsobe jesenného upratovania. Túto informáciu dopĺňame o finančné vyjadrenie.
   Občania vozili odpad na jedno miesto – do areálu bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Zamedzilo sa tým neporiadku okolo kontajnerov, zneužívaniu kontajnerov hlavne firmami, ale zabezpečilo sa najmä veľmi efektívne roztriedenie odpadov podľa druhu. Takéto nakladanie s odpadmi sa prejavilo aj po finančnej stránke. Na jar sa odviezlo na skládku v Dubovej 453,48 t objemného odpadu, celkové náklady na odvoz, upratovanie okolo kontajnerov a uloženie odpadu boli 36 688 eur. Na jeseň boli náklady za odvoz, uloženie odpadu a stavebnej sute (spolu 66,55 t) a upratanie 3538 eur, t. j. desaťkrát nižšie. Znížením nákladov môže Mesto zabezpečiť zber objemného odpadu minimálne štyrikrát do roka.
   Takýto systém sa ukazuje ako perspektívny. Získané skúsenosti uplatníme aj pri zriaďovaní trvalého zberného dvora, ktoré chce Mesto v budúcnosti pre obyvateľov zabezpečiť.
 
(OŽP)

Ohodnoťte článok: