Pomohli pri čistení mesta

November 2009 / Prečítané 1782 krát
   Spoločnosť ecorec Slovensko so sídlom v Glejovke, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov na alternatívne palivá, sa v tomto roku pridala k tradičnému jesennému upratovaniu v Pezinku. V spolupráci s mestom spoločnosť zabezpečila bezplatné spracovanie odpadu vhodného na spálenie. Odpad sa dotrieďoval v areáli bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Namiesto uloženia na skládku sa z odpadu vyrobilo alternatívne palivo pre cementársku pec. Celkovo bolo týmto spôsobom spracovaných 5 ton odpadu od obyvateľov.
   Zamestnanci ecorecu taktiež prispeli k zlepšeniu životného prostredia v okolí Pezinka, keď v októbri dobrovoľne vyčistili dve čierne skládky odpadu. Prvou z nich bola čierna skládka pneumatík, ktorá sa nachádzala pri ceste z mesta Svätý Jur. Z nej bolo odvezených približne 60 kusov pneumatík, ktoré tam niekto vyhodil. Druhou bola čierna skládka vo vinohrade Vinohradníckeho vinárskeho družstva podielnikov Karpaty, odkiaľ bolo odvezených 9 m3 odpadu nahádzaného nezodpovednými spoluobčanmi.
Spoločnosť ecorec sa zaoberá spracovaním odpadov od roku 1996. Jej hlavnou činnosťou je ekologické spracovanie odpadov na alternatívne palivá pre cementárske pece, v ktorých dochádza k ich energetickému zhodnocovaniu. Takto znižuje množstvo odpadov, ktoré by inak boli určené na skládky a zároveň znižuje spotrebu uhlia v energeticky náročnej výrobe cementu. ecorec realizuje spracovanie odpadov väčšinou od priemyselných zákazníkov, ale časť odpadov pochádza priamo od občanov Pezinka a okolitých obcí. Svojou činnosťou tak prispieva aj k riešeniu miestnych problémov odpadového hospodárstva.
 
Marianna Farkašová
 

Ohodnoťte článok: