Na margo snáh Ekologickej skládky

November 2009 / Prečítané 1180 krát
   V ostatnom čase iste aj občania Pezinka zaregistrovali rôzne informácie, ale i dezinformácie, týkajúce sa ponuky predstaviteľov spoločnosti Ekologická skládka adresované nášmu mestu a jeho občanom.Hovorí sa v nich o nulovom poplatku, o možnostiach pre prvých 5076 ľudí uložiť sto kilogramov odpadu zadarmo a podobne. Mesto Pezinok, ani ja ako primátor sme oficiálne žiadnu ponuku nedostali. Práve naopak v piatok 6. novembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia mesta s konateľom spoločnosti Skládka Dubová, na ktorom bolo potvrdené plnenie zmluvy, a to aj napriek informáciám, že skládka na Dubovej by mala v budúcom roku končiť. Pre nás však stále platí zmluva so spoločnosťou na Dubovej, s ktorou máme zmluvu až do roku 2013 a to za stálu a nemennnú sumu. To znamená, že ani v budúcnosti nebude občan za odpad platiť ani o cent viacej. Práve naopak, chceme vytvoriť podmienky pre ešte lepšie separovanie. Pripravuje sa výstavba separačného dvora na Viničianskej ceste, rozšírime separovanie o plasty a starý textil. Budeme pravidelne a bezplatne od občanov odoberať drobné stavebné odpady, starý nábytok a iný odpad, tak ako to bolo minulý mesiac na Dubovom vŕšku. Chceme tak minimalizovať objem komunálneho odpadu, ktorý treba ukladať na skládku v prospech separovania a zhodnotenia druhotných surovín. Aj z tohto dôvodu som presvedčený, že občania nepodľahnú ponukám, ktoré by oslabili náš jednotný postup proti skládke v Novej jame.
 
Mgr. Oliver Solga,  primátor mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: