Podporili dobré projekty

November 2009 / Prečítané 1751 krát
   Malokarpatská komunitná nadácia REVIA prerozdelila v rámci grantového kola spojeného s Klubom darcov 1656 eur.
   Finančné prostriedky na realizáciu myšlienok ako zlepšiť život v malokarpatskom regióne prerozdeľovali aj darcovia pri našej nadácii. Projekt Klub darcov zbližuje ľudí, ktorí sú ochotní dlhodobo podporovať región, v ktorom žijú a majú záujem rozhodovať o darovaných prostriedkoch. Tentoraz finančne prispeli spoločnosti DISI a Západoslovenská energetika.
   Finančné príspevky získal projekt OZ 5P s názvom Mesto bez bariér, ktorý pomôže ľuďom s fyzickým postihnutím rušiť bariéry v Pezinku. Podporení boli i mladí ľudia, ktorí sa vďaka iniciatíve Centra voľného času predstavia na nesúťažnej prehliadke moderných tancov, ale aj vzdelávanie dôchodcov v Akadémii tretieho veku. Podporený bol aj spomienkový koncert na udalosti z novembra 1989 v podaní OZ Pezinské rozprávkové divadlo, ďalej čiastočné materiálne vybavenie skautského oddielu 61. zboru Modrý oblak Pezinok a vydanie pokračovania knihy Z lekárne srdca II, v ktorom sa autorka Eva Šišková zamýšľa nad osudom demokracie na začiatku 3. tisícročia.
   Tešíme sa na nové nápady, ktoré zlepšia život v Pezinku a rozvinú medzisektorovú spoluprácu.
 
(Revia)
 

Ohodnoťte článok: