Posedenie pri hudbe

November 2009 / Prečítané 1920 krát
   Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 123 v Pezinku usporiadala v priestoroch SOU na Komenského ulici tradičné Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa ho 190 členov a rodinných príslušníkov z Pezinka, Modry, Šenkvíc, Senca a Tomášova. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Melody. Večeru pod vedením vedúcej kuchyne Evy Marcinekovej pripravili kuchárky školy. Obsluhovali študenti nadstavbového štúdia odboru spoločného stravovania pod vedením majsteriek výcviku Alžbety Jackovej a Ľudmily Holickej. Napínavou časťou večera bolo žrebovanie tomboly. Prispeli do nej desiatky sponzorov, ktorým za podporu tiež touto cestou ďakujeme.
   Vďaka za pomoc patrí aj riaditeľke SOU Elene Jurčíkovej. Pozvanie na podujatie prijal primá
tor mesta Oliver Solga, ktorý sa k účastníkom tiež prihovoril.
   Účastníci akcie veria, že sa uskutoční aj v budúcom roku. Chceme dokázať, že aj napriek zdravotnému stavu sa môžeme príjemne zabávať a zabudnúť na chvíľu na zdravotné ťažkosti. Všetkým, ktorí nám pomohli, ešte raz ďakujeme. 
 
Jozef Veverka, podpredseda ZO SZTP
 

Ohodnoťte článok: