Blahoželáme

November 2009 / Prečítané 1986 krát
Dňa 23. 11. 2009 sa dožila krásneho životného jubilea 80 rokov sestra a krstná mama pani
Irenka MAŤUSOVÁ
z Pezinka. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a optimizmu do ďalšieho života jej zo srdca praje sestra Marta a krstné deti s rodinami.