Panelka oslavovala päťdesiatku

November 2009 / Prečítané 3055 krát
Účastníci slávnostnej akadémie   Základná škola na Fándlyho ulici oslávila 50 rokov svojej histórie. Súčasťou osláv boli slávnostné akadémie. Najskôr pre žiakov a rodičov a vyvrcholením osláv bola akadémia so spoločenským posedením pre učiteľov a hostí.
   Pozvanie prijali aj zástupcovia Mesta Pezinok, primátor Oliver Solga, viceprimátor Ján Čech, prednosta MsÚ Miroslav Šebesta, (v minulosti tiež navštevoval ZŠ Fándlyho) a vedúca oddelenia školstva Renáta Minarovičová. Akadémie sa zúčastnili tiež riaditelia pezinských základných a stredných škôl, zástupcovia Mestskej polície, Rady školy, Rady rodičov a ďalší. Vzácnymi hosťami boli vo veľkom počte zastúpení bývalí učitelia, ktorí pôsobili na ZŠ Fándlyho. Riaditeľ školy Milan Janoga všetkým v krátkosti pripomenul, čím všetkým za tých neuveriteľných 50 rokov fungovania škola prešla, hosťom sa prihovoril aj primátor Solga a vo vyše hodinovom programe vystúpili žiaci s nacvičeným programom. Pripomenúť si časy svojho pôsobenia na škole prišli aj bývalé žiačky, úspešná speváčka Ivana Poláčková, ktorá zaspievala pieseň a Jazmína Piktorová, ktorá zase prítomným zatancovala scénický tanec. Súčasťou osláv 50. výročia založenia školy bola aj výstava fotografií z histórie školy a brožúrka „50. výročie založenia ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku“, ktorá podrobnejšie zmapovala celú históriu školy. Zaujala aj nástenka s profilmi bývalých žiakov, ktorí v súčasnosti úspešne pôsobia v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, vedy a médií.

Program žiakov školy Foto (mo)Krátko z histórie školy
   Základný kameň 23-triednej panelovej školy Na pažiti položili 9. novembra 1957. Pravidelné vyučovanie pre 545 žiakov začalo 23. 10. 1959. Postupne sa dokončovali ďalšie časti budovy a v roku 1961 začala prevádzku školská jedáleň s javiskom.
   V školskom roku 1964/65 navštevovalo školu najviac žiakov v jej doterajšej histórii – 1310. Časom sa začalo aj s úpravou okolia školy a v roku 1969 sa žiaci i učitelia dočkali telocvične. Súčasťou školy bola i školská družina, ktorá dostala novú samostatnú budovu v januári 1976 a mala 5 tried, 1 herňu a rozprávkovú miestnosť. Počas 50 rokov v škole učilo 181 žien a 42 mužov, vystriedali sa štyri vedenia školy. Doteraz na škole študovalo vyše 4500 žiakov.
 
Mária Miklášová
 

Ohodnoťte článok: