Nové projekty Mesta Pezinok

November 2009 / Prečítané 2654 krát
Slávnostné odovzdanie rekonštruovaného ihriska v ZŠ Na Bielenisku Foto (mo)   Základná škola Na bielenisku získala z nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2009 Nadácie Pontis finančný príspevok vo výške 6429 eur. Viac sme písali v minulom čísle.

Slávnostné odovzdanie rekon- štruovaného ihriska v ZŠ Na Bielenisku    Foto (mo)

   Druhým zrealizovaným projektom je „Zdravá škôlka“ v MŠ Za hradbami. V rámci programu Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009 získala táto škola finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR v sume 3500 eur. Boli zakúpené tri chladničky, jedálenské stoly a stoličky, zmodernizovalo sa materiálovo – technické vybavenie školy a deti získali možnosť stolovať v kultúrnom prostredí. Počas druhej fázy projektu boli deťom podávané v zvýšenej miere mliečne výrobky, ovocie, zelenina a bio potraviny (bio tyčinky, nesladené nápoje, bio výživa).
   Z nových projektov bol Mestu Pezinok schválený projekt v rámci výzvy „Zelená pre seniorov“ Nadácie Orange, vďaka ktorému získa Akadémia tretieho veku v Pezinku technické vybavenie (počítač, dataprojektor).
   Mesto sa tiež uchádza o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na projekt „Revitalizácia Zámockého parku v Pezinku – výmena vstupnej a bočnej brány“. Celkový rozpočet projektu bol projektantom vyčíslený na vyše 15 tis. eur, z toho kofinancovanie mesta je 5 percent – 760 eur.
 
Ing. Monika Krnáčová, projektový manažér

Ohodnoťte článok: