Správa cintorínov hľadá nájomníkov hrobov

November 2009 / Prečítané 2953 krát
   Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o., Správa cintorínov Pezinok žiada občanov o pomoc pri vyhľadávaní adries nájomcov hrobov na cintorínoch v Pezinku. Nižšie uvedeným nájomcom boli zaslané výzvy na zaplatenie nájomného, avšak listy sa vrátili ako nedoručiteľné. Nájomcovia sa týmto stávajú neplatičmi a hrobové miesta budú po zákonnej lehote (5 rokov) navrhnuté na likvidáciu.
   Súčasne vás upozorňujeme na povinnosť nahlasovať na Správu cintorínov nové skutočnosti pri zmene kontaktných adries nájomcov hrobov. Niektorí občania nemajú uzatvorené alebo aktualizované nájomné zmluvy. V prípade pochybností kontaktujte pracovníčku Správy cintorínov na tel. čísle 033/641 1045, prípadne osobne v kancelárii v Dome smútku na pezinskom cintoríne.

Nedoručené listy nájomcom hrobov:

Cintorín v Pezinku
– Klamo Frant., Šponárová, Ostrava-Hrabová (hrob Mária Fraňková, dátum úmrtia 2.10.1986), Adriana Lovičová, Za hradbami 29, Pezinok (Rudolf Murárik, 12. 7. 1989), Vilema Strašiftáková, Marianska 427, Příbram (Fabiola Mališková, 6. 2. 2007),Dagmar Rosulková, Kozia 28, Bratislava (Mária Kubíková, 1. 1. 1954 ), Ivanka Gájová, Nálepkova 216, Batizovce (Ján Mlynský,1. 1. 1965), Anna Tomková, Čermákova 5, Znojmo (Ján Kristian, 1.1.1937), Mária Jakubovičová, Bystrická 8, Pezinok (Mária Jakubovičová,10. 12. 2006), Helena Rybárová, Trnavská 38, Bratislava (Michal Rybár, 1. 1. 1998), Justína Čechová, Prostredná 8, Svätý Jur (Michal Vršek, 1. 1. 1966), Peter Kertés, Novomeského 34, Pezinok (Helena Kerteszová, 13. 8. 1999).

Cintorín na Cajle – Dušan Čajkovič, Šmidkeho 7, Pezinok ( Július Čajkovič, 29.9.1996)

Cintorín v Grinave – Júlia Hanúsková, SNP 36, Limbach (Anna Ščepánová, 1. 1. 2008), Ján Skalný, Trnavská 124, Bernolákovo (Alexia Strapáková, 1. 1. 1889), Mária Bordáčová, Nová 30, Pezinok (Evička Bordáčová, 1. 1. 1957, Jozef Živner, 11. 11. 1977), Emília Satková., Družstevná 36, Grinava, (Miroslav Satko, 21. 2. 2001), Helena Hodálová, Lipová 34, Slovenský Grob (Helena Neupauerová, 18.4.1985 ).
 
Správa cintorínov
 

Ohodnoťte článok: