Celoplošná deratizácia

November 2009 / Prečítané 1323 krát
   Mesto Pezinok upozorňuje vlastníkov pozemkov a stavieb na území mesta na povinnosť vykonania celoplošnej deratizácie v zmysle všeobecno záväzných nariadení č.3 a 7/2003. Kontrolu plnenia povinností vykonajú kompetentní zamestnanci MsÚ. V prípade nedodržania tejto povinnosti budú uplatnené sankcie v zmysle zákona.
 
(sk)
 

Ohodnoťte článok: