Vianočné prázdniny

November 2009 / Prečítané 1776 krát
   Vianočné prázdniny v základných a stredných školách budú podľa Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2009/ 2010 od 23. decembra 2009 do 8. januára 2010.
   Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok bude prerušená
v období od 23. decembra 2009 do 6. januára 2010.
 
(vt)
 

Ohodnoťte článok: