Rekonštrukcia meškala

November 2009 / Prečítané 1249 krát
   Mnohých rodičov sa dotkli problémy, ktoré nastali v Materskej škole na Vajanského ulici najmä v polovici októbra a novembra t. r. Novou vyhláškou sa najprv zredukoval počet detí, ktoré tu môžu byť umiestnené. Jediným riešením ako navýšiť počet asi o 20 detí bola rekonštrukcia priestorov, prestavba a výstavba nových sociálnych zariadení pre deti. Zároveň mesto rozhodlo aj o výmene väčšiny starých okien za plastové. Všetky tieto práce mali byť vykonané v mesiaci august, teda v čase prázdnin. Bohužiaľ. nestalo sa tak, pretože meškali projekčné práce, statický posudok, výber dodávateľov. Svoj podiel na tom mali aj personálne zmeny na MsÚ. Vedenie mesta to samozrejme mrzí, pretože niektoré práce museli byť vykonávané za plnej prevádzky. Mnohí to pochopili ako nevyhnutnosť, mnohí nie. Všetkým sa touto cestou ospravedlňujem. Chcel by som tiež poďakovať pani riaditeľke, učiteľkám a celému personálu MŠ, že aj v „bojových“ podmienkach sa dokázali o deti plnohodnotne postarať.
 
Oliver Solga, primátor
 

Ohodnoťte článok: