Z rokovania mestského zastupiteľstva

November 2009 / Prečítané 1363 krát
   Dňa 30. októbra zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Okrem iného poslanci schválili návrh na vyradenie materskej školy na Holubyho 49 zo siete škôl z dôvodu spojenia tejto školy s MŠ Za hradbami. Samostatná prevádzka dvojtriednej materskej školy, kde výchovu zabezpečovali štyria pedagogickí pracovníci, bola vyhodnotená ako neefektívna. Týmto rozhodnutím sa sleduje šetrenie finančných prostriedkov.
   Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhmi prevádzkovateľov taxislužby na zriadenie stanovíšť TAXI. Na základe návrhu pána Hanúska zastupiteľstvo odporučilo primátorovi zriadiť na parkovisku pred Domom kultúry na Holubyho ulici posuvné stanovište taxíkov pre šesť vozidiel.
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 zmenilo a doplnilo VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. Táto zmena bude len krátkodobá. Keďže v septembri poslanci neschválili zriadenie a prevádzkovanie karanténnej stanice pre odchytené túlavé psy, nie je možné, aby mestskí policajti vykonávali odchyt psov, nakoľko by ich nemali kde umiestniť. Odchyt psov v Pezinku sa vykonáva od roku 1992 a občania boli s touto službou spokojní, preto
Mesto hľadá riešenie a rokuje o prevádzkovaní karanténnej stanice súkromným sektorom – občianskym združením. Hneď ako sa situácia vyrieši, projekt bude predložený na schválenie do MsZ a odchyt psov môže byť obnovený.
 
(MA)
 

Ohodnoťte článok: