Poďakovanie

Október 2009 / Prečítané 1673 krát
   Pezinské kultúrne centrum ďakuje inštitúciám i jednotlivcom za poskytnutie materiálov, predovšetkým fotografií, odznakov, pamätných predmetov a iných artefaktov, čím sa stali spolutvorcami výstavy „50 ROKOV VINOBRANÍ V PEZINKU“.
   Naša vďaka patrí: Štátnemu okresnému archívu so sídlom v Modre pod vedením PhDr. Juraja Turcsányho, redakcii časopisu Pezinčan pod vedením Milana Oravca, Pavlovi Borišovi, Františkovi Féderovi, Dominikovi Galgócimu, p. Guštafíkovej, Oľge Jurákovej, Júlii Kohoutovej, Jarmile Kotesovej, Jozefovi Mišutovi, p. Pätoprstej, Petrovi Ronecovi, Alžbete Rozprýmovej, Petronele Šarmírovej – Brunovskej, Zdenke Vaníčkovej, Ing. Ľubomírovi Tilňákovi a p. Turanskej.
Veľmi si vážime, že ste tak tvorivo pristúpili k našej výzve a pomohli nám uvedenú výstavu realizovať.
 
(PKC)
 

Ohodnoťte článok: