Projekt Comenius na Gymnáziu v Pezinku

Október 2009 / Prečítané 1732 krát
   V nasledujúcich dvoch školských rokoch budú študenti Gymnázia v Pezinku spolupracovať so svojimi partnermi, študentmi zo španielskeho Alicante a z nemeckých Brém na spoločnom projekte v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius školské partnerstvá.
   Témou spoločného projektu sú Energie budúcnosti a naším cieľom je venovať sa najmä obnoviteľným zdrojom energií, dozvedieť sa o nich čo najviac a pokúsiť sa zostrojiť jednoduché modely, ktoré budú využívať obnoviteľné zdroje energie. Projekt našim študentom zároveň umožní spolupracovať v medzinárodnom tíme, spoznať študentov z iných škôl a nadviazať vzájomné kontakty.
   V novembri 2009 sa v Španielsku uskutoční stretnutie koordinátorov projektu z jednotlivých partnerských škôl, potom budú nasledovať vzájomné výmenné stretnutia učiteľov a študentov na všetkých zúčastnených školách.
 

Tatiana Sroková, koordinátorka projektu, Gymnázium Pezinok
 

Ohodnoťte článok: