Aby sme sa nestali obeťou požiaru

Október 2009 / Prečítané 1875 krát
   Požiare v domácnostiach majú mnohokrát tie najtragickejšie následky. Každý rok pri nich zomrú a zrania sa desiatky ľudí, spôsobené škody sa počítajú v tisícoch eur. Vaša domácnosť sa môže v okamihu zmeniť na zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu. Či sa stanete obeťou aj vy, závisí najmä od vás. Preto nenechávajte bez dozoru plameň plynového sporáka, kozuba a dbajte na zvýšenú opatrnosť pri varení, aby nedošlo k vznieteniu pripravovaných pokrmov. Pri fajčení a odhadzovaní ohorkov cigariet do odpadových košov dbajte na ich dokonalé uhasenie. Zamedzte deťom prístup k možným zdrojom otvoreného ohňa (zápalky, zapaľovač), neriskujte a nenechávajte ich bez dozoru. Udržujte v dobrom technickom stave elektroinštalácie, elektrické spotrebiče, kryty osvetľovacích telies a pohyblivé elektrické vedenia. Pri odchode z bytu nezabudnite zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické spotrebiče, vypnúť elektrický alebo plynový sporák.

   LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA:
112
– jednotné európske číslo tiesňového volania,
150 – Hasičský a záchranný zbor,
155 – záchranná zdravotná služba,
158 – polícia,
159 – mestská polícia.
 
(eo)
 

Ohodnoťte článok: