Jesenné upratovanie po novom

Október 2009 / Prečítané 1873 krát
   Mesto zvolilo prvý raz nový systém jesenného upratovania. Namiesto zaužívaného rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov po celom meste sa na obdobie od stredy 14. do nedele 18. októbra stal miestom zberu najmä objemného a drobného stavebného odpadu od obyvateľov Pezinka areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Napriek nepriaznivému počasiu Pezinčania vozili odpad a pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb ho roztriedili podľa druhu do pripravených kontajnerov. Z celkového množstva 77,59 t odpadu sa iba 36 ton objemného odpadu odviezlo na skládku v Dubovej, ostatný odpad ostal v Pezinku. O jeho využitie alebo zneškodnenie sa postarajú firmy Marius Pedersen (30,95 t suť a betón, 2,3 t sklo), ecorec (5,08 t suchého komunálneho odpadu), EBA (3,26 t biologického odpadu). V Zbernom mieste nebezpečných odpadov skončili tri autá elektroodpadu a jedno auto pneumatík, ktoré prevádzkovateľ firma Petmas odovzdá na recykláciu resp. likvidáciu oprávneným organizáciám.
   Nový spôsob zberu odstránil problémy, ktorým sa nedalo vyhnúť pri rozmiestnení kontajnerov, najmä sa zamedzilo ich zneužívaniu firmami a občanmi iných obcí. Zmizol neporiadok na miestach, kde stáli kontajnery, ktorý trval niekedy aj týždeň po skončení zberu.
   Najjasnejšou rečou ale hovoria čísla: na jar sa odviezlo na skládku v Dubovej 453,48 tony objemného odpadu, teraz 36 ton. Na jar museli pracovníci Petmasu pracne vyhadzovať z kontajnerov elektroodpad, pneumatiky a nebezpečné odpady, ktoré na skládku nepatria. Teraz sa vôbec tieto odpady nedostali do kontajnerov, zlikvidujú sa iným vhodným spôsobom a za menej peňazí. Upratovanie po novom sa osvedčilo ako veľmi ekologické a efektívne, čo sa premietne aj v nákladoch na túto akciu.
 
(OŽP)

Ohodnoťte článok: