Mesto pezinok vyhlasuje

Október 2009 / Prečítané 1860 krát
MESTO PEZINOK
v y h l a s u j e

   dražbu na predaj rodinného domu s pozemkom na Bernolákovej ul. č. 23 v Pezinku, ktorá sa uskutoční dňa 2.12.2009 (streda) o 16,00 hod v budove Mestského úradu v Pezinku, Radničné námestie č. 7, Pezinok.
   Najnižšie podanie za celý predmet dražby je 115.000 € a minimálne prihodenie je 100 €. Dražobná zábezpeka bola určená vo výške 3.000 €. Prehliadka predmetu dražby bola stanovená na dva termíny:
   1. termín: 4.11.2009 o 16,00 hod., 2. termín: 11.11.2009 o 16,00 hod., so zrazom pred budovou Mestského úradu na Radničnom námestí č. 7, Pezinok.
   Ostatné podmienky dražby sú uvedené v Oznámení o dražbe, zverejnenom na www.pezinok.sk .
   Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 033 / 69 01 111, resp. 69 01 121

Ohodnoťte článok: