Pripomenuli si 15. výročie Klubu Venuša

Október 2009 / Prečítané 2049 krát
Účastníci stretnutia Foto (mo)   Vo štvrtok 1. októbra sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu slávnostné stretnutie pri príležitosti 15. výročia založenia Klubu Venuša. Medzi hosťami boli prezidentka Ligy proti rakovine SR MUDr. Eva Siracká, DrSc.a primátor mesta Mgr. Oliver Solga. Obaja sa v úvode prihovorili k účastníkom a vyzdvihli činnosť klubu, ktorého členky napriek vlastným zdravotným ťažkostiam pomáhajú iným onkologickým pacientom a počas roka organizujú viaceré podujatia. Organizátori stretnutia jednotlivcom i inštutúciám, ktoré klubu v činnosti pomáhali, odovzdali ďakovné listy. Pekný kultúrny program pripravili žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku.
   Klub Venuša vznikol v roku 1994. Pri jeho zrode stála Helena Ondrejíčková, ktorá sa stala jeho prvou predsedníčkou. Pomocnú ruku im poskytli z Odboru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Pezinku, z Ligy proti rakovine SR a bratislavského Klubu Venuša. Stretávali sa raz týždenne. Na stretnutiach sa bližšie spoznávali, učili sa zdôverovať so svojimi zdravotnými problémami, ktoré im prinieslo onkologické ochorenie. Stretnutia postupne nadobúdali charakter rozhovorov o nových poznatkoch, informáciách o chorobe a jej liečení i rekonvalenscencii. Nachádzali nový zmysel života a náplň každodenných povinností. Pravidelne sa venovali polhodinovému cvičeniu. Spoločne navštevovali kultúrne podujatia, zapájali sa do podujatí, ktoré organizovalo mesto.
   V roku 1996 ich poctila návštevou MUDr. Siracká s manželom, ktorí mali prednášku spojenú s diskusiou na tému „Keď sa bunka zblázni“. Táto akcia bola prístupná aj verejnosti.
   Od roku 1997 sa začali zaujímať o známu zbierku Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. S jej realizáciou začali o dva roky neskôr. Obyvatelia nášho mesta sa k tejto humanitnej a charitatívnej akcii postavili s veľkým pochopením, o čom svedčí i výnos zbierky. Pokiaľ v roku 1999 sa vyzbieralo 33.250 Sk (11O3 €), v roku 2009 to bolo 174.700 Sk (5 799 €).
Pri zbierke im každoročne pomáhajú obyvatelia okolitých miest a obcí, študenti a vedenia stredných škôl, učitelia a žiaci základných škôl, skauti a iní. Z peňazí získaných v zbierke boli hradené náklady na zriadenie izby pre onkologických pacientov v Opatrovateľskej službe v Pezinku, nákupy prístrojov pre Charitu Modra a Hilarko Pezinok.
Zľava: členka Klubu Venuša Bratislava Věra Jarušeková, prezidentka LPR Eva Siracká a primátor Pezinka Oliver Solga   
Zľava: členka Klubu Venuša Bratislava Věra Jarušeková, prezidentka LPR Eva Siracká a primátor Pezinka Oliver Solga


V roku 2000 sa stala predsedníčkou klubu Anna Mrázová. Túto fukciu vykonávala tri roky.
   Od roku 2003 je predsedníčkou Anna Štilhamerová. Niekoľko rokov sa členky klubu zúčastňujú rekondičných a liečebných pobytov, ktoré organizuje Liga proti rakovine. Na týždenných pobytoch sa stretávajú členky klubov z celej republiky. Sú to veľmi užitočné stretnutia, kde si tiež vymieňajú skúsenosti.
   V roku 2007 sa zapojili do akcie Slovenského Červeného kríža – Zbierky TESCO CHARITA. Výťažok bol použitý na zlepšenie podmienok v SOS v Pezinku. V tom istom roku sa členky klubu zúčastnili celoslovenskej kampane „ proti rakovine prsníka“ ktorú pripravil AVON v spolupráci s Ligou proti rakovine.
   Okrem uvedených akcií je ťažiskom ich práce stretávanie sa v klube. Zoznamujú sa s nový
mi odbornými publikáciami, ktoré vydáva Liga o prevencii. S nimi oboznamujú tiež verejnosť. Zvyšuje sa tým informovanosť zdravých i chorých o liečbe , prevencii, stravovaní, správnej životospráve.
   Je toho veľa, čo prináša členstvo v Klube Venuša. Každá z členiek si tu našla priateľku, ich myseľ neostala zastretá čiernou farbou a oči vidia veľa pekného okolo seba.
 
(aš,mo)

Ohodnoťte článok: