Stanovisko k článku „Reakcia na článok Pezinský rádiodispečing Taxi“

Október 2009 / Prečítané 1868 krát
   V Pezinčanovi č. 9/2009 bola publikovaná reakcia Miroslava Košuta na článok Pezinský rádiodispečing Taxi (vyšiel v Pezinčanovi č. 8/2009), v ktorom sa ohradil najmä voči tvrdeniu, že v meste síce jazdia vozidlá označené ako „Taxi“, ale poskytujú služby ako osobná doprava, čo nie je v súlade zo zákonom. Ako protiargument uvádza fakt, že on aj mnohí jeho kolegovia majú vystavené koncesné listiny aj ostatné osvedčenia, ktoré ich oprávňujú na výkon taxislužby.
   Mesto Pezinok k tomu zaujíma nasledujúce stanovisko: Pre prevádzkovanie taxislužby stanovuje zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave prísne podmienky. Okrem podmienok, ktoré musí spĺňať vozidlo taxislužby (napr. predpísané označenie, zabudovaný taxameter) k najdôležitejším patrí, že dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich iba na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou.
   V minulosti na území mesta takéto stanovištia existovali, pričom jednotlivé miesta boli dopravcom prideľované losovaním. Za takéto užívanie verejného priestranstva dopravcovia platili Mestu miestnu daň vo výške 3,976 eur za parkovacie miesto a deň, resp. paušálnu sumu 597,49 eur pri celoročnom zábere.
   Pre nezáujem zo strany dopravcov bolo vyhradené stanovište zrušené. K nefunkčnosti systému viedol najmä fakt, že dopravcovia začali postupne ponúkať prepravné služby pod hlavičkou voľnej živnosti „osobná doprava“, aj keď služba obsahovo stále napĺňa znaky taxislužby. Tým, že podnikajú na živnosť, sa dopravcovia v súčasnosti vyhýbajú povinnostiam uloženým prevádzkovateľom taxislužby, okrem iného aj povinnosti platiť Mestu miestnu daň. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že súčasne majú vystavené koncesné listiny na výkon taxislužby, keďže túto neprevádzkujú.
 
(msú)

Ohodnoťte článok: