Oceňujem odburinenie vinohradov

Október 2009 / Prečítané 1819 krát
   Štátne a iné inštitúcie obyčajne zvykneme kritizovať za ich nečinnosť. Tentoraz však je to naopak. Musím oceniť iniciatívu a prácu dvoch inštitúcií.
   Okresný pozemkový úrad v Senci v súčinnosti s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave v tomto období postupne vyhľadávajú vlastníkov vinohradov, ktorí sa nestarajú o ich obrábanie. Majiteľov vinohradov najskôr upozorňujú na povinnosť starať sa o ne, v prípade, že tak neurobia, hrozí im pokuta. Ako občan Pezinka a agronóm špecialista pre vinohradnícku výrobu VVDP Karpaty v Pezinku – Grinave oceňujem túto iniciatívu a konanie uvedených inštitúcií.
   Problém je v tom, že naše VVDP Karpaty v Grinave v ostatných 10 – 15 rokoch postupne podľa zákona o pozemkových úpravách vydalo pôvodným vlastníkom do užívania vinohrady v grinavskom katastri. Prevažná časť vlastníkov tieto vinohrady riadne užíva a stará sa o ne príkladne. Avšak niektorí vlastníci vinohrady ponechali svojmu osudu a tieto sú semenišťom burín a rôznych hubových chorôb viniča.
   Určite aj vy budete so mňou súhlasiť, že by sme boli radi, keby bolo viac takýchto inštitúcií, ktoré sa starajú o zlepšovanie životného prostredia v našom meste a okolí a podporujú vinohradníctvo v našom regióne.
 
 Stanislav Dušek, vedúci vinohradníckej výroby
 

Ohodnoťte článok: