Voľby do Bratislavského samosprávneho kraja

Október 2009 / Prečítané 1939 krát
   V sobotu 14. novembra sa uskutočnia na Slovensku voľby do vyšších územných celkov (VÚC). V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) dochádza oproti minulým voľbám k viacerým zásadným zmenám. Mení sa počet poslancov, miesto terajších 50, ich bude len 44. Zvyšuje sa počet volebných obvodov, miesto doterajších 8 ich bude 18. Zo súčasného jedného volebného obvodu na území okresu Pezinok budú po novom tri. Mesto Pezinok je súčasťou XII. volebného obvodu v kraji, v ktorom sú aj Svätý Jur, Slovenský Grob, Viničné a Limbach. V tomto obvode budeme voliť dvoch poslancov. Voliči v celom kraji budú v priamej voľbe voliť predsedu BSK.
   Na post predsedu BSK kandiduje jedenásť kandidátov a na dve poslanecké miesta do Zastupiteľstva BSK osemnásť kandidátov.
   Voľby na území Pezinka sa uskutočnia v čase od 7.00 do 22.00 hod. Zriadených bolo sedemnásť volebných okrskov s rovnakým počtom volebných miestností. Volebné miestnosti budú na rovnakých miestach ako pri predchádzajúcich voľbách. Všetkým voličom na území Pezinka Mesto Pezinok v zmysle zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do samosprávnych krajov malo doručiť Oznámenie o čase a mieste konania volieb. Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné nám. č.7, v kancelárii č. 21 ( prízemie). Zmeny je možné vykonať ešte do 13. novembra 2009 do 12.00 hod.
   Právo voliť majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v Pezinku a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.
   V prípade, že ani jeden z kandidátov na post predsedu BSK nezíska v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa o 14 dní , t. j. 28. novembra 2009, druhé kolo volieb. Čas volieb bude ako v prvom kole.

Kandidáti na predsedu VÚC

Ing. Vladimír Bajan, 49 r., ekonóm, Bratislava, nezávislý kandidát,
Mgr. Róbert Beňo, 47 r., redaktor, Bratislava, kandiduje za MOST – HÍD,
MUDr. Mária Bertóková, 53 r., lekárka, Bratislava, Rómska iniciatíva Slovenska,
Ing. Pavol Frešo, Bc., 40 r., poslanec NR, SDKÚ-DS, KDH, SMK – Magyar Koalíció Partja, OKS, Sloboda a Solidarita,
Ing. Martin Halás, 37., politik, Bratislava, SDĽ,
Ing. Juraj Janošovský, 56 r., technik, Bratislava, Úsvit, RSDr.
Zdenko Marton, 60 r., politilóg, Senec, KSS,
Ing. arch. Jaroslav Paška, 55 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava, SNS,
Mgr. Peter Pilinský, 37.r., ekológ, Bratislava, SZ,
JUDr. Miloslav Šimkovič, 55 r., advokát, Bratislava, Európska demokratická strana,
PhDr., Mgr. Branislav Záhradník, 36 r., právnik/manažér, Bratislava, nezávislý kandidát.

 
Kandidáti na poslancov BSK

Doc., PaedDr., René Bílik, Csc., 49 r., vysokoškolský učiteľ, Pezinok, SDKÚ-DS, KDH, SMK-Magyar Koalíció Partja, OKS,
Ing. Ján Čech, 58 r., ekonóm, Pezinok, SMER-sociálna demokracia. ĽS-HZDS, SZS, Hnutie za demokraciu,
Jozef Fodrek, 55 r., podnikateľ, Limbach, Európska demokratická strana,
Dušan Fraňo, 56 r., technik, Svätý Jur, Demokratická únia Slovenska, DS,
Ing. Viliam Frič, 49 r., stavebný inžinier, Pezinok, Občianski kandidáti,
Marián Hanúsek, 59 r., živnostník, Pezinok, MOST – HÍD,
Ján Hollý, 62 r., podnikateľ, Slovenský Grob, ÚSVIT,
Ing. Jozef Chynoranský, technický manažér, Pezinok, Občianski kandidáti,
Ing. Ľudovít Jurčík, 51 r., projektový manažér, Svätý Jur, Sloboda a Solidarita,
RNDr. Miroslav Král, 54 r., geofyzik, Pezinok, Strana zelených,
JUDr. Roman Mács, 38 r., podnikateľ, Pezinok, Európska demokratická strana,
Ing. Juraj Pátek, 49 r., riaditeľ Mestského zdravotníckeho strediska, Pezinok, nezávislý kandidát,
Marcel Paxian, 34 r., riaditeľ, Slovenský Grob, MOST – HÍD,
Mgr. Oliver Solga, 55 r., primátor, Pezinok, SDKÚ-DS, KDH, SMK – Magyar Koalíció Partja, OKS,
Bc., Roman Šišovič, 41 r., vedúci technického úseku, Svätý Jur, SNS,
Jozef Štolc, 49 r., živnostník, Pezinok, SNS,
Mgr. Miroslava Verešvárska, 43 r., konateľka, vedúca vydavateľstva, Pezinok, Sloboda a Solidarita,
Peter Wittgrúber, 35 r., kurátor, Pezinok, SMER – sociálna demokracia, ĽS – HZDS, SZS, Hnutie za demokraciu.
 
(mo)