Počty detí v pezinských školách

Október 2009 / Prečítané 1292 krát
  V školskom roku 2009/2010 navštevuje štyri základné školy v Pezinku 1986 žiakov. Z nich 679 (34,2%) využíva po vyučovaní služby školských klubov detí. Počty žiakov podľa škôl:ZŠ Fándlyho 759, ZŠ Kupeckého 643, ZŠ Na bielenisku 412, ZŠ a MŠ Orešie 172.
   V ôsmich materských školách je umiestnených 647 detí, z toho 204 sú predškoláci. Počty detí podľa škôl: MŠ Bystrická 90, MŠ Holubyho 33, MŠ gen. Pekníka 85, MŠ Svätoplukova 126, MŠ Vajanského 90, MŠ Za hradbami 115, MŠ Záhradná 45, ZŠ a MŠ Orešie 63.
   Základnú umeleckú školu v tomto školskom roku navštevuje 451 detí a Centrum voľného času 423 detí.
 
 Viera Tóthová

Ohodnoťte článok: