Revitalizácia ihriska v areáli ZŠ Na bielenisku

Október 2009 / Prečítané 1813 krát
   Počas letných prázdnin boli vykonané stavebné práce na ploche vonkajšieho futbalového ihriska v areáli ZŠ Na bielenisku, ktoré bolo v zlom technickom stave. Prvým krokom bolo odstránenie jestvujúceho zaburineného povrchu ihriska, vyrovnanie terénu a vysadenie nového trávnika.
   Základná škola Na Bielenisku získala z nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2009 Nadácie Pontis finančný príspevok vo výške 6 429 eur (193 680 Sk). Celkový rozpočet projektu je 7 867 eur. Mesto Pezinok prispelo na spolufinancovanie revitalizácie ihriska sumou vo výške 1000 eur a vypracovaním projektu.
   Nový školský športový areál budú môcť využívať žiaci všetkých základných škôl v Pezinku, obyvatelia mesta ako aj členovia TJ Baník Pezinok.
 
 Ing. Monika Krnáčová, projektový manažér
 

Ohodnoťte článok: