Festival Eugena Suchoňa

Október 2009 / Prečítané 1989 krát
   V Dome kultúry sa v dňoch 22. a 23. októbra uskutočnil 8. ročník celoslovenskej prehliadky – Festival Eugena Suchoňa. Organizátorom podujatia, nad ktorým prevzali záštitu Ministerstvo školstva a Mesto Pezinok, bola pezinská Základná umelecká škola E. Suchoňa.
   Bola to jedinečná prehliadka víťazov národných a medzinárodných súťaží žiakov ZUŠ. Do Pezinka prišli mladé talenty od Košíc až po Bratislavu. Na mape sa tak tiahla pomyselná Ariadnina niť, utkaná tónmi hudby a umenia vôbec, niť, ktorá pomáha nezablúdiť aj v labyrinte 21. storočia...
   Piliermi boli dva večerné koncerty, pointou bolo vyhlásenie laureáta festivalu. Odborná porota, ktorú tvorila predsedníčka Mgr. Art, profesorka VŠMU, výborná klaviristka Daniela Varínska a členovia poroty – Mgr. Art, prof. VŠMU, drevené dychové nástroje, Alexander Stepanov a Mgr. Art, aktívny violista Peter Šebesta, mala neľahkú úlohu. Spomedzi vynikajúcich vystúpení mali určiť jedno najlepšie. Laureátom v sólo hre sa stala Mária Matisová (husle) zo ZUŠ P.M. Bohúňa z Dolného Kubína, v komornej hre najviac zaujali súrodenci Angela a Attila Mézeszo (štvorručná hra na klavíri) zo ZUŠ F. Schuberta zo Železoviec.
   Súčasťou festivalu bola aj návšteva hrobov E. Suchoňa a Ľudovíta Rajtera na pezinskom cintoríne. V piatok dopoludnia hostia navštívili hrad Červený Kameň.
   Ďakujeme všetkým oficiálnym sponzorom – Ministerstvu školstva SR, Mestu Pezinok, Rade školy, Rade rodičov, Eve Šiškovej, Gloznekovcom z Vinosád a ďalším. Teší nás, že prišli medzi nás aj Suchoňovci, svoju priazeň nám opäť prejavil Ing. Jozef Chynoranský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Pezinku a Bratislavského samosprávneho kraja a ďalší milovníci umenia.
   Talent ako duchovný prvok, „iskra Božia“v človeku, daimonion, ako vraví Sokrates. Talent ako schopnosť tvoriť a oživovať. Nielen v hudbe, umení, vede, technike. Môže pôsobiť všade, najmä v medziľudských vzťahoch. Aj tu sa môže prejaviť schopnosť vytvoriť z jednotlivcov – hoci aj navzájom cudzích – harmonický celok. Bežne sa tomu hovorí – láska. Zdá sa, že medzi talentom a láskou niet podstatného rozdielu… (R. Berger). Verím, že harmonický, živý celok sa podarilo vytvoriť počas dvoch októbrových dní aj tu, v Pezinku, na našom festivale.
 
Mária Neuszerová riaditeľka ZUŠ

Ohodnoťte článok: