Voľby do VÚC

Október 2009 / Prečítané 2120 krát
   Vážení spoluobčania, milí Pezinčania, obraciam sa na vás pravidelne v čase volieb a vyzývam vás k účasti na nich. Aj keď doterajšie predpovede hovoria o nezáujme o voľby do Vyššieho územného celku (VÚC), ktoré budú 14. novembra, verím, že sa ich zúčastníte v čo najväčšom počte. Naša účasť na riadení Bratislavského samosprávneho kraja je veľmi dôležitá i preto, že sa v ňom rozhoduje o našom školstve, sociálnej starostlivosti, doprave, územnom pláne a napr. aj o skládke odpadov v Pezinku. Nami zvolení poslanci budú nielen pri centre informácii, ale budú nás zastupovať aj pri dôležitých rozhodnutiach o smerovaní a rozvoji celého Bratislavského kraja. Ako poslanec BSK viem aj z vlastnej skúsenosti, aké bolo dôležité pre Pezinok a celý okres naše zastúpenie pri prideľovaní financií napr. pre pezinské gymnázium či obchodnú akadémiu, ale aj pri príprave obchvatu mesta či v boji proti skládke. Preto budem veľmi rád, keď svojou početnou účasťou na voľbách do VÚC demoštrujete svoj záujem o veci verejné.
 
Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: