Prvé vinobrania v Pezinku

September 2009 / Prečítané 4121 krát
   Prvé vinobrania sa v Pezinku konali 28. septembra 1934 a 28. septembra 1935, v čase keď ešte bola živá vinohradnícka ľudová kultúra, a vinobranie preto hýrilo pezinskými ľudovými krojmi a zvykmi. Povojnová tradícia vinobraniam nepriala, preto táto tradícia skoro zanikla.
MNV v Pezinku sa pokúsil 13. októbra 1946 obnoviť oberačkovú slávnosť, na ktorej sa zúčastnili vládni predstavitelia a novinári z Prahy, niektoré časti dokonca nahral Československý rozhlas.
K obnoveniu tradičného malokarpatského vinobrania došlo až po vzniku jednotných roľníckych družstiev. Dovtedajšie vinobrania totiž organizovalo Mesto Pezinok s Vinohradníckym spolkom v Pezinku. Podnet k usporiadaniu prvého tradičného vinobrania dala návšteva pracovníkov bývalého Okresného národného výboru Pezinok na vinobraní v Mělníku. Okresné orgány vtedy rozhodli, že vinobranie sa bude konať striedavo v dvoch najväčších vinohradníckych mestách Malokarpatskej oblasti – v Pezinku a v Modre.
   Vhodnou príležitosťou boli oslavy 800. výročia založenia mesta Modra. Preto sa prvé vinobranie konalo v roku 1958 v Modre. Toto vinobranie splnilo svoje poslanie. Viac ako 30 000 návštevníkov bolo veľmi spokojných. Zapôsobil na nich alegorický sprievod, veľký počet viech a kultúrnych podujatí a samozrejme dobré víno.
   Druhé vinobranie v roku 1959 sa konalo v Pezinku, ktorého priestor veľmi dobre vyhovoval na tento účel. Navštívilo ho 40 000 návštevníkov.
   Pezinský kronikár Milan Bednarič o vinobraní napísal:
„26.-27. september 1959. Pred rokom v tom istom čase sme boli svedkami bohatých slávností vinobrania v Modre. V tomto roku sme prežili aj my tieto radostné chvíle v Pezinku. Prišli k nám stovky a tisícky návštevníkov z celého okolia, ba aj z Moravy a Čiech. Okrem iných krásnych zážitkov bol aj veľký družstevný jarmok, kde sa predával vo viac ako sto stánkoch tovar ľahkého priemyslu. Bolo poskytnuté aj občerstvenie. Možnosti sa rozšírili aj tým, že sa vytvorili štyri záhradné reštaurácie. Odevný obchod prispel krásnou módnou prehliadkou. Predávali sa príležitostné gravírované poháriky. Päť JRD predávalo víno, hrozno a husacinu. Na výstave vín bolo možné ochutnať 250 druhov vín. V tento deň otvorili slávnostne malé múzeum Jána Kupeckého, slávneho maliara, pezinského rodáka. V nedeľu sa uskutočnil pri dožinkovej manifestácii alegorický sprievod, ktorý znázornil okrem iného i rozličné tradičné ľudové zvyky. V sprievode šli aj družstevníci z Pavlovíc, s ktorými majú pezinskí družstevníci družbu.“
Okrem gravírovaného pohárika s logom vínneho strapca a pezinského zámku a s nápisom „Ma
lokarpatské vinobranie Pezinok 1959“ zostala návštevníkom na pamiatku aj brožúrka, v ktorej sa mohli dočítať o dejinách Pezinka a vinohradníctva, ale našli v nej aj praktické informácie: program vinobrania, mapu Pezinka s trasou alegorického sprievodu a odchody a príchody autobusových a železničných spojov.
   K účastníkom vinobrania sa takto prihovoril vtedajší predseda MNV Štefan Lovič:
„Najväčší vinohradnícky okres Pezinok už druhý raz prežíva Vinobranie – veľkú to slávnosť združstevneného vinohradníctva v okrese. Tohtoročné vinobranie v Pezinku má o to slávnostnejší ráz, že oslavujeme 10-ročné výročie založenia prvých jednotných roľníckych družstiev v našom okrese.
   Vinobranie 1959 v Pezinku sa koná v období, keď aj naši družstevníci svojou usilovnou prácou oslavujú 15. výročie oslobodenia našej vlasti a 15. výročie Slovenského národného povstania, v ktorom mnohí bojovali a položili svoje životy za lepší život našej slobodnej vlasti.
   Celá slávnosť vinobrania sa teda bude niesť v tomto duchu. Na manifestácii sa vinohradníci družstevníci pochvália plodmi svojej 10-ročnej usilovnej práce predstaviteľom strany a štátnych orgánov.
   Poľnohospodárska výstava zhodnotí 10 rokov budovania a upevňovania jednotných roľníckych družstiev, ich výsledky na všetkých úsekoch poľnohospodárskej výroby. Aj výstava a ochutnávanie vína ukážu, čo vedia nielen naši družstevníci, ale družstevníci, pracovníci štátnych majetkov, poľnohospodárskych škôl, atď., z celej republiky vyrobiť.
   Na tohoročné slávnosti sa pripravovali nielen občania nášho okresného mesta, ale celého okresu. Pripravovali sa po všetkých stránkach. Dnes sú pripravení privítať desaťtisíce návštevníkov z celej republiky a dokázať svoju slovenskú pohostinnosť.
   Všetci veria, že sa návštevníkom Vinobrania 1959 v Pezinku bude páčiť a že vytvoria nezabudnuteľné prostredie všetkým, ktorí prišli ochutnať naše svetoznáme vína.“

   Program vinobrania bol nasledovný:
Sobota 26. 9. 1959
7.00 h Príhovor predsedu MNV v miestnom rozhlase
8.00 h Koncert dychovej hudby na námestí, otvorenie výstavy a ochutnávania vína, otvorenie poľnohospodárskej výstavy a otvorenie Veľkého jarmoku
9.00 h Beseda s čitateľmi a dopisovateľmi „Vinařství“
15.00 h Otvorenie domu Jána Kupeckého
16.00 h Majstrovský futbalový zápas
18.00 h Veselice vo všetkých miestnostiach a priestranstvách parku a mesta, celonočná prevádzka kín v Pezinku a Modre
21.00 h Veľký ohňostroj

Nedeľa 27. 9. 1959
9.00 h Manifestácia
10.00 h Alegorický sprievod „Zo života a práce nášho ľudu“
13.00 h Vylosovanie Veľkej vecnej lotérie vinobrania
14.00 h Vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
16.00 h Futbalový zápas Slovan NV Pezinok – ČH Brno; ťah športky
19.00 h Veselice
   Počas oboch dní sa konal jarmok, ochutnávanie vína, predaj domáceho vína vo viechach JRD a Jednoty, predaj zabíjačiek, husaciny, hrozna a ovocia. Na poľnohospodárskej výstave boli počas oboch dní rybárske preteky.
   Ešte praktické záležitosti: sadzby poplatkov za prechodné užívanie verejného priestranstva. Napríklad 5 Kčs za 1 m2 za každý začatý deň platili kolotoče, hodačky, strelnice, lunaparky vrátane maringotiek a dopravných vozidiel. Pri predaji z dodávkového auta alebo voza s konským poťahom sa platilo 10 Kčs, z auta do 3,5 t a vlečky 15 Kčs a z auta nad 3,5 t 20 Kčs. Predajcovia z ruky na zemi platili pri cene tovaru do 200 Kčs – 1 Kčs, do 500 Kčs – 2 Kčs a nad 500 Kčs – 4 Kčs. Predajcovia na nekrytom pulte platili pri cene tovaru do 200 Kčs – 2 Kčs, do 500 Kčs – 3 Kčs a nad 500 Kčs – 5 Kčs. Za neuvedenie verejného priestranstva do pôvodné
ho stavu mohol MNV zvýšiť sadzbu poplatku až na dvojnásobok ceny.

   Ďalšie vinobranie sa konalo v Pezinku v roku 1961 a navštívil ho dovtedy najväčší počet návštevníkov 50 000. Účastníkov najviac oslovil alegorický sprievod na vinobraní v roku 1962 v Modre. Návštevníci z Olomouca napísali: „Na příští vinobraní půjdem třeba pěšky, ale určitě přijedeme!“ Toto vinobranie už malo bohatší a vypracovanejší program:

Piatok 20. september 1963
19.30 h „Pezinčania – Pezinčanom“ vystúpenie profesionálnych umelcov, ktorí sa narodili alebo žili v Pezinku (športová hala).

Sobota 21. september 1963
7.00 h Príhovor predsedu MNV v miestnom rozhlase
8.00 h Okresný deň tlače
9.00 h Otvorenie výstavy vína ovocia, hrozna a zeleniny na nádvorí Vinárskych závodov. Otvorenie múzea Jána Kupeckého, vinohradníckeho múzea a mestského múzea
14.00 h Začiatok futbalového turnaja o Putovný súdok Malokarpatského vinobrania medzi mužstvami ŠK Modra, ŠK Jur pri Bratislave, ŠK Bratislava a PŠC Pezinok na štadióne Lokomotíva Pezinok
16.00 h Majstrovský divízny zápas Lokomotíva Pezinok – Jednota  Trenčín B
20.00 h Premietanie širokouhlého dvojdielneho slovenského filmu Jánošik v amfiteátri
20.00 h Promenáda v parku na jazere
21.00 h Ohňostroj na námestí

Nedeľa 22. september 1963
6.00 h Budíček
10.00 h Manifestácia pracujúcich na námestí
10.30 h Alegorický sprievod mestom
11.30 h Hádzanárske zápasy na kúpalisku Lokomotíva Pezinok – Slovan Nové Zámky – divízia Dukla Pezinok ČH Bratislava, II. Liga.
11.30 h Motoakrobacia na námestí pred budovou MsNV, predvedie ZO Sväzarm Matador Bratislava-Petržalka.
13.00 h Vylosovanie vecnej lotérie v amfiteátri
14.00 h Pokračovanie futbalového turnaja o Putovný súdok Malokarpatského vinobrania na štadióne Lokomotívy
15.00 h Veľká estráda za účasti pražských, brnenských a bratislavských estrádnych umelcov v amfiteátri
20.00 h Promenáda v parku
20.00 h Anglický širokouhlý film „Pekelník“ v amfiteátri.

   Počas oboch dní vinobrania boli opäť návštevníkom k dispozícii stánky s predajom husaciny, cigánskej pečienky a občerstvením, viechy JRD s predajom burčáku a starého vína, záhradné reštaurácie s hudbou a veselice vo verejných miestnostiach a voľných priestranstvách.
   Tradícia malokarpatských vinobraní teda pokračuje dodnes. Písali sa o nich mnohé články v novinách a časopisoch, zo všetkých prvých vinobraní sa uskutočnili rozhlasové a televízne prenosy a boli nakrútené krátkometrážne filmy na celuloidové pásy.
 
 Peter Sandtner