Tri nové odbory v treťom roku Akadémie tretieho veku

September 2009 / Prečítané 2081 krát
   V stredu 23. septembra 2009 o 17. hodine v malej sále Domu kultúry začne Akadémia tretieho veku v Pezinku (ATV) tretí rok činnosti. Budú otvorené tri nové študijné odbory.
   V prvom ročníku znovu začne kurz počítačov, o ktorý bol vlani veľký záujem a všetci záujemcovia sa naň nedostali, keďže v učebni ZŠ na Fándlyho ulici je len 15 počítačov. Tento rok súhlasil lektor, Mgr. Dulaj, že je ochotný viesť dve skupiny, takže bude možné uspokojiť až 30 záujemcov. Ak by ani to nestačilo, rysujú sa ďalšie možnosti.
   Druhým študijným odborom nového ročníka ATV sú Prírodné liečivá. Bude ho viesť PharmDr. Silvia Fialová.Bude sa zaoberať sa liečivými rastlinami, ktoré majú významné postavenie v prevencii i terapii rôznych ochorení. Predstaví liečivé rastliny s účinkom na tráviacu sústavu, na nervový systém, vysvetlí, čo pomáha pri cukrovke, aké sú prírodné liečivá s účinkom na pokožku, aké sa využívajú pri bakteriálnych a vírusových ochoreniach dýchacích ciest, ktoré majú účinok na urogenitálny trakt, na kardiovaskulárny systém, ktoré sú prírodné antioxidanty a pod. Študenti sa naučia, ktoré znaky si treba všímať a hodnotiť, aby nedošlo k zámene rastliny. Na jar sú plánované prechádzky do prírody a bude sa hovoriť aj o zbere a pestovaní liečivých rastlín.
   Tretím odborom, ktorý sa otvára v prvom ročníku, je Životné prostredie. Je to nová vedná disciplína a zahŕňa viacero prírodovedných i technických disciplín o vplyve človeka na svoje okolie. Výskum a vývoj v týchto oblastiach napreduje úžasným tempom a dnešní seniori v čase pred niekoľkými desaťročiami sa o nich ani nemohli učiť – buď boli v plienkach, alebo ešte ani neexistovali. Napr. predstavy o vzniku vesmíru, Zeme a života boli ešte polovici 20. storočia úplne iné ako dnes. Dnešní seniori pravdepodobne veľmi málo vedia o vývoji organizmov a o genetike. V rámci seminárov sa študenti dozvedia nielen o podstate a význame objavov, ale sa budú môcť spýtať aj na užitočnosť či škodlivosť geneticky modifikovaných potravín.
   V oblasti techniky je tiež mnoho nového a zaujímavého. Spomeňme napr. nanotechnológie, možnosť manipulácií na úrovni atómov, o ktorej sme ešte na konci minulého storočia mali len teoretické predstavy. V súčasnosti už existuje množstvo veľmi prekvapivých aplikácií a ďalšie možnosti si často netrúfajú predpovedať ani špičkoví odborníci.
   Inou, známejšou oblasťou, je energetika, najmä jadrová. Ohrozuje jadrová energia ľudstvo alebo je nádejou pre budúcnosť, keď budú vyčerpané zásoby ropy? Čím budú poháňané autá našich vnukov ? Aký dôsledok bude mať enormne rýchla ťažba fosílnych palív, ktoré sa tvorili v prírode milióny rokov a my ich vyčerpáme za niekoľko desaťročí? Je skleníkový efekt hrozbou pre ľudstvo, alebo má aj priaznivé dôsledky ? Bude mať znečisťovanie životného prostredia odpadmi katastrofálne následky, alebo sa spoľahneme na to, že príroda si s tým „nejako“ poradí?
   Hoci nikto sa po ukončení dvojročného štúdia nestane prorokom, na mnohé takéto otázky bude poznať pravdepodobnú odpoveď.
   Akadémia tretieho veku sa taktiež vyvíja. Novinkou pre tento rok je napr. postgraduálny kurz psychológie. Vznikol na želanie absolventov odboru Psychológia, ktorí vyjadrili želanie pokračovať v stretnutiach. Názov a formu sme prevzali z Univerzity třetího věku v Mladej Boleslavi, ktorá má už desaťročnú tradíciu. Docent Ivan Lukšík, ktorý povedie prednášky a semináre, pripravil témy o nových smeroch v psychológii a sociálnej psychológii, o rodových stereotypoch, spôsobe zdolávania ťažkých životných situácií a tiež o kvalite života.
   Samozrejme v štúdiu môžu pokračovať aj absolventi vlaňajšieho prvého ročníka ATV, ktorí budú už „druhákmi“ a koncom apríla 2010 budú mať promócie. Sú to študenti odborov, Počítače, Environmentalistika a ekológia a Dejiny umenia. Na poslednom z nich prisľúbil prednášky aj pán primátor Mgr. Oliver Solga.
   K záverečným prácam budú vydané rámcové odporúčania. Cieľom nie je „opisovať“, ale vytvoriť niečo nové, napísať vlastný názor, či predstavu riešenia zvolenej témy. Každý odbor má svoje špecifiká, a preto nemožno striktne predpísať, čo má práca obsahovať ani koľko má mať strán. Možno niektoré z nich nájdu aj praktické využitie a realizáciu a veríme, že to budú rovnako hodnotné a zaujímavé práce ako vlani. Dúfame, že aj tento rok bude možné vydať výber najzaujímavejších prác a myšlienok v druhom vydaní publikácie „Nestarnúci seniori“.
   V priebehu celého roka sa uskutočňujú aj odborné exkurzie.
   Tieto môžu pokračovať a ešte viac sa rozšíriť. Napr. na jeseň by sa mohla uskutočniť návšteva Mochoviec a arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Kedykoľvek sme vítaní v partnerských mestách Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár, ktoré sú „na skok“.
   Všetky aktuality Akadémie tretieho veku sú zverejňované a priebežne aktualizované na výveske na medziposchodí Mestského úradu.
   Možnosť vyplniť prihlášku skončila 11.septembra a prihlásení sa dozvedia, či bude odbor otvorený (podmienkou je minimálne 15 prihlásených) .
   Hlavným bodom úvodného programu stretnutia bude imatrikulácia a vzájomné predstavovanie sa.
   Prídu aj lektori, ktorí predstavia svoje plány. Okrem informácií o organizácii štúdia dostanú účastníci aj dotazník, ktorý bude nielen prieskumom názorov na rôzne otázky o ATV, ale i možnosťou vyjadrenia návrhov, prípadne i kritiky.
   Na úvodné stretnutie môže prísť každý, kto sa chce niečo dozvedieť o pripravovaných zámeroch Akadémie, aj keď nepodal prihlášku. Ak odbor, o ktorý bude mať záujem, nebude preplnený, dostane pravdepodobne možnosť prihlásiť sa aj dodatočne. Samotné vyučovanie, prvé stretnutia pre väčšinu odborov budú až 30. septembra na Základnej škole na Fándlyho ulici, potom vždy každú druhú stredu o 15. hodine.
   Zápisné na jeden semester bolo stanovené na 10 € za semester. Zaplatiť ho treba na Mestskom úrade do konca septembra. Zároveň s potvrdenkou o zaplatení dostanú všetci prihlásení aj index a rozvrh hodín.
   Na záver ešte uveďme, že na štúdium na Akadémii tretieho veku sa môžu prihlásiť nielen Pezinčania, ale všetci záujemcovia z celého regiónu. Vlani bola napr. veľká a veľmi aktívna skupina študentov z Častej, viacerí sú z Modry i ďalších obcí okresu a dokonca i z Bratislavy. Jedinou podmienkou je vek nad 50 rokov, žiadne iné podmienky sa nekladú. ATV navštevujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ale aj mnohí bez maturity. Všetci sú rovnocenní, nikto by si nemal hovoriť, že „pre mňa to už nie je“. Netreba sa obávať skúšania, dôležitý je len snaha „trénovať mozgové závity“, pretože duševná aktivita je rovnako dôležitá ako telesná.
   To je hlavný zmysel zriadenia a činnosti Akadémie tretieho veku.
 
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD., koordinátor ATV
 

Ohodnoťte článok: