Blahoželáme

September 2009 / Prečítané 1945 krát
Dňa 6. 7. 2009 sa dožil 95 rokov náš drahý otec,
dedko a pradedko
Jozef VALACHOVIČ.
K tomuto výročiu prajeme veľa zdravia a lásky.
Dve dcéry s rodinami.
 
 
Dňa 14. 8. 2009 sa dožila naša drahá mama, babka, prababka
Emília LIBANTOVÁ
85 rokov. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania prajú syn František s rodinou a dcéra Mária s rodinou.

Ohodnoťte článok: