Spomíname

September 2009 / Prečítané 2518 krát
Dňa 27. 9. 2009 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 24. 10. 2009 uplynie rok čo nás navždy
opustil náš drahý ocko, deduško a manžel
Emil FISCHER.
Odišiel si náhle, bez rozlúčenia, navždy ostaneš v našich srdciach.
Manželka a deti s rodinami.
Dňa 24. septembra si pripomíname nedožité 70. narodeniny
Jozefa MORAVCA.
Čo ti už môžeme priať? Na hrobe zapáliť sviečku, kyticu kvetov dať a s láskou v srdci na teba spomínať.
Manželka a deti s rodinami, vnuci Matej a Tomáš.
 
  Už neuvidíš slnko, krásny deň, na cintoríne snívaš svoj večný sen.
Už niet návratu ani nádeje, len cesta
k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si späť,
zaplakal každý kto ťa mal rád. Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých čo ťa milovali
.
Dňa 2. 9. 2009 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho
drahého synáčika, bratríčka, manžela, otecka a deduška
Františka AXAMITA.
S láskou spomínajú, mamička, manželka, deti a vnúčatká.
Dňa 2. 8. 2009 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny
nášho milovaného manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka Mária, syn Marián a dcéra Iveta s rodinami. Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí mu venujú tichú spomienku. Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.
 
  Dňa 9. 9. 2009 uplynuli 3 roky od smrti manžela,
otca a dedka
Jozefa JANČOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a ostatná rodina.
Na spoznanie sveta 20 rokov nestačí, lásky si však rozdala
aj za tri životy. Tí, čo ťa poznali, nikdy nezabudnú s láskou
a vďakou stále spomínajú na
Veroniku KOUKOLOVÚ,
ktorá zatvorila svoje krásne oči pred tromi rokmi.
 
  Dňa 13. 9. 2009 uplynú 3 roky, čo nás opustila
naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ.
S láskou v srdci spomína manžel Juraj,
dcérky Jarka a Janka s rodinami.
Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 28. 8. 2009 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama, babka
Mária VALACHOVIČOVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a venujú jej s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 18. 9. 2009 uplynie 25 rokov od smrti nášho otca
Antona TESÁRA
z Pezinka. S láskou spomína celá rodina.
Dňa 21. 8. oplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná dcéra
Veronika TEPLANSKÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Rodičia a tí, ktorí ju mali radi.
 

Veľký smútok a žiaľ v srdci máme, s úctou na Vás spomíname.
Dňa 7. 9. 2009 uplynulo 15 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a brat
Dušan BENDŽÁK.
Manželka, dcéra s rodinou a vnúčatá.
Dňa 26. 9. 2009 uplynú 2 roky od smrti nášho drahého syna, brata, strýka
Branislava BENDŽÁKA.
Mama, sestra s rod. a ostatná rodina.
Kto v srdci žije, neumiera!
Dňa 21. 8. 2009 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov
a 28. 9. 2009 uplynú 2 roky čo nás náhle opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Ján IŽO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anka
a deti Anka a Janko s rodinami.
 
  Dňa 29. 9. 2009 uplynie rok čo nás navždy opustil
Karol KOŠTÁL.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.


Ohodnoťte článok: