Zmeny v doprave počas Vinobrania

September 2009 / Prečítané 1880 krát
   Počas pezinského Vinobrania v dňoch 18. – 20. septembra bude uzavretá centrálna mestská zóna (ulice: Kollárova, Radničné nám., Farská, Potočná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Š. Polkorába, časť Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej). Z tohto dôvodu bude doprava presmerovaná mimo uvedenej časti mesta od stredy 16. 9. (6.00 h) do pondelka 21. 9. (9.00 h). Realizované budú tieto zmeny:

1. Autobusová doprava Slovak Lines
– V stredu 16. 9. (od 9.00 h), štvrtok 17. 9. (celý deň) a v pondelok 21. 9. (do 9.00 hod.) budú linky v smere Modra a sídlisko Sever presmerované cez Mýtnu ulicu. Zastávka bude na Mýtnej ulici pred výjazdom na Trnavskú ulicu.
– V piatok 18. 9., sobotu 19. 9. a nedeľu 20. 9. bude doprava z Mýtnej vylúčená a bude smerovať po Seneckej ul. so zastávkami iba na Jesenského ul.
– V stredu, štvrtok a pondelok bude zastávka pre smer Bratislava na Trnavskej ulici pred odbočením do Mýtnej.
– Počas celého Vinobrania bude zastávka Pezinok, námestie dočasne premiestnená v oboch smeroch na Jesenského ulicu.

2. TAXI
   Stanovištia Taxi budú pri železničnej stanici.

3. Autobusy s účinkujúcimi
   Autobusy, ktoré privezú účinkujúcich na tribúnu na námestí, budú parkovať na dvore bývalej ZŠ Holubyho ul.
   Pre účinkujúcich v Zámockom parku je stanovište autobusov na Sládkovičovej ulici (príchod z Mýtnej ul.).

4. Dočasné dopravné značenie
– V sobotu 19. 9. a nedeľu 20. 9. bude pre dopravu uzatvorený vjazd k železničnej stanici Pezinok, Holubyho ul. (okrem Slovak Lines, taxi a klientov hotela).
– Od štvrtka 17. 9. do nedele 20. 9. bude na ceste II/502 v úseku Fándlyho – Slnečná ul. obmedzená maximálna rýchlosť na 40 km/hod.
– Z dôvodu zabezpečenia pristavenia vychádzajúcich vozidiel na východziu zastávku Pezinok, Jesenského ul. v smere na Modru, bude počas celej uzávierky od stredy do pondelka uzavretá a presmerovaná jednosmerná cesta na Jesenského ul. s výnimkou pre autobusy Slovak Lines a občanom tam bývajúcim bude umožnené odbočenie z Bratislavskej a Jesenského cez jestvujúcu plnú čiaru.

5. Alegorický sprievod
   Trasa alegorického sprievodu bude smerovať z Trnavskej ulice (zoradisko účastníkov) cez Ul. M. R. Štefánika, Radničné nám. na Holubyho ul., kde bude rozchod účastníkov sprievodu.
 
(msú)
 

Ohodnoťte článok: