Detský čin roka

September 2009 / Prečítané 1992 krát
   Spoločnosť Whirlpool sa projektom Detský čin roka obracia na deti z celého Slovenska, aby svojím dobrom urobili náš svet krajší a lepší. Deti robia dobré skutky, všímajú si dobré skutky svojich rovesníkov, píšu o nich a podporujú ich hlasovaním v detskej porote. Jubilejný, desiaty ročník Detského činu roka začal rovnako ako predchádzajúce ročníky v apríli. Na výzvu, aby deti napísali o svojich skutkoch, zareagovalo 8330 detí a kolektívov. Na jeseň sa 30 nominovaných dobrých skutkov vráti naspäť do škôl, aby deti rozhodli, ktoré z nich získajú ocenenie Detský čin roka 2009 v šiestich kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad. Výsledky budú slávnostne vyhlásené v decembri v Primaciálnom paláci v Bratislave.
   Organizátori projektu Detský čin roka 2009 nás upozornili aj na jeden nominovaný skutok z Pezinka. Radi ho uverejňujeme:

Pomoc rovesníkovi

  
Máme spolužiaka Alexa, ktorému veľmi „nešla“ matematika. Pani učiteľka ho chcela nechať na tri-štvrte roka prepadnúť. Rozmýšľali sme, ako Alexa z tejto kaše vytiahnuť. Maťka napadla myšlienka, že bude Alexa doučovať. Spontánne sa pridala aj Simonka. A tak v určené dni chodili k Alexovi domov a doúčali ho matematiku. Toto trápenie trvalo asi mesiac. Po namáhavej násobilke, delení a iných rôznych matematických úkonoch sa náš Alex so Simonkou a Matejom dostali k želanému výsledku. Alex sa zlepšil z päťky na trojku. Pani učiteľka Simonke a Matejovi poďakovala. Veď najmä ich pričinením sa Alex dostane s nami do piatej triedy.
   Príbeh napísala Betka Bereníková, 4.B, ZŠ Fándlyho ul. Pezinok.
   Čin vykonali: Maťko Majerský a Simonka Praženková, 4.B
 

Ohodnoťte článok: