Stretneme sa druhý raz

September 2009 / Prečítané 1795 krát
LIST ČITATEĽA

   Dovoľte, aby som vás touto cestou pozdravil a v krátkosti sa vám predstavil. Volám sa Miroslav Šipek, do Pezinka som sa prisťahoval vo februári 1948 ako presídlenec. Tu som prežil svoje detstvo a veľkú časť svojho života až do roku 1982.Vtedy som sa s rodinou odsťahoval do zahraničia. K vášmu mestu ma však viaže silné puto, rád sa do neho vraciam.
   Hlavným dôvodom tohto listu nie je však moja osobná minulosť, ale týka sa bývalých spolužiakov z l.triedy Ľudovej školy na Holubyho ulici z roku 1947. Do troch tried bolo zapísaných asi 90 detí. Po ukončení druhého stupňa sme sa rozpŕchli do učenia a na štúdiá, čím sa naše kontakty nedobrovoľne prerušili. Túžba znovu stretnúť sa nás v minulom roku podnietila k zorganizovaniu spoločného stretnutia po 60 rokoch. Uskutočnilo sa vďaka aktívnej pomoci spolužiačok Editky Durdovanskej – Šiškovej, Vierky Slimákovej – Milkovej, Helenky Zimkovej – Benčuríkovej, Anky Hluchánovej – Sandtnerovej, Marianky Dvořákovej – Krausovej dňa 18. januára 2008. Podarilo sa takmer neskutočné, zišlo sa nás 44 a dve panie učiteľky. Táto udalosť zanechala v nás pekné spomienky a povedali sme si, že to nebolo posledné stretnutie.
   Želal by som si, aby sa aj prostredníctvom vášho mesačníka dozvedela kultúrna verejnosť, že 10. októbra 2009 o 14.00 hod. budeme mať v hoteli Kriser už druhé stretnutie. Očakávame na ňom aj ďalších spolužiakov, ktorí sa v minulom roku „stretávky“ nemohli zúčastniť.
   Za uverejnenie informácie v obľúbenom mesačníku Pezinčan ďakujeme.
 
Miroslav Šipek

Ohodnoťte článok: