Hustá premávka

September 2009 / Prečítané 1893 krát
   V pracovných dňoch je miestna komunikácia na Ulici SNP prehustená dopravnými prostriedkami. Vozidlá vo veľkých množstvách prichádzajú najmä z Kupeckého ulice a z opačného smeru od Saulaku (objazdová komunikácia). Pritom užívatelia komunikácie parkujú obojstranne a veľmi zlý je už i stav povrchu vozovky. Mimoriadne veľké nebezpečie vodičom i chodcom hrozí na križovatke pri Bendovi a predajni potravín.
 
(mo)