Štatistické zisťovanie

September 2009 / Prečítané 1667 krát
   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009), ktoré prebieha v členských štátoch Európskej únie. Získané údaje poslúžia na medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie a na analýzy zdravotného stavu populácie na Slovensku.
   Zisťovanie sa uskutoční u 5000 náhodne vybraných jednotlivcov na celom území Slovenska, teda aj v našom meste, v termíne od 16. septembra do 31. októbra 2009. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, získané pri zisťovaní, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov odpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
 
(mš)

Ohodnoťte článok: